Lexus Design awards entries open

SÚŤAŽ LEXUS DESIGN AWARD 2018 – UŽ PRIJÍMAME PRIHLÁŠKY

Lexus nepoľavuje vo svojom zasadení sa tvoriť lepší svet prostredníctvom designu, a pozýva preto k zasielaniu prihlášok do súťaže Lexus Design Award 2018. Umeleckým mottom tohto ročníka je "CO-," latinská predpona s významom ‘s’ či ‘spolu v harmónii’.

VYCHOVÁVAME TALENTOVANÝCH DESIGNÉROV

Súťaž spustená v roku 2013 je medzinárodnou platformou, ktorej cieľom je odhaliť a oceniť novú generáciu svetových tvorcov a návrhárov. O účasť vo finále súťaže každoročne usiluje tisícky mladých kreatívnych talentov z celého sveta. Dvanásť vybratých finalistov s ich dielami bude uvedených do komunity návrhárov v rámci milánskeho týždňa designu 2018 (Salone Del Mobile), ktorý je najväčšou designovou výstavou sveta. Štyria z nich budú potom pracovať pod vedením renomovaných svetových návrhárov a súčasne získajú príspevok na výrobu prototypu podľa predloženého návrhu vo výške troch miliónov japonských jenov (viac ako 25 tis. USD).

PRINCÍPY “CO-“

Umeleckým mottom súťaže Lexus Design Award 2018 je "CO-," latinská predpona s významom ‘s’ či ‘spolu v harmónii’. Sme presvedčení, že skvelý design dokáže zaistiť harmonické spolužitie prírody a spoločnosti, takže v tomto zmysle je “CO-" prístupom umožňujúcim značke Lexus skúmať jej skutočný potenciál v kontexte prostredia hľadaním nových možností na báze spolupráce, zlaďovanie a prepojovanie. Mladým návrhárom sa týmto otvára príležitosť skúmať princípy "CO-" a hľadať inšpiráciu ma lepší svet.

POROTCOVIA & MENTORI

Hodnotením návrhov sú poverení vo svete uznávaní kreatívni tvorcovia, aktívne pôsobiaci v najrôznejších odvetviach designu. Ďalej je zaistená pomoc mentorov, ktorými sú uznávaní návrhári, ochotní podeliť sa o svoje know-how i praktickú podporu. Vybraní kandidáti pod vedením mentorov tak môžu naplno pretaviť svoj potenciál do podoby funkčných prototypov, vychádzajúcich z predložených novátorských myšlienok. Porotcovia i mentori sú rovnako ako Lexus presvedčení, že design môže pomáhať meniť svet k lepšiemu.
Zoznam porotcov a mentorov súťaže Lexus Design Award 2018 bude zverejnený v auguste.

VÝSTAVA

Behom milánskeho týždňa designu budú v tzv. experimentálnom priestore Lexus vystavené diela všetkých finalistov. Porotcovia potom vyhodnotia štvoricu prototypov a zvolia víťaza hlavnej ceny Grand Prix súťažného ročníka 2018. Víťazi predchádzajúcich ročníkov sa už môžu pochváliť úspechmi a pretvorením nápadov do podoby životaschopných produktov.

INFORMÁCIE PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Prihlášky do súťaže Lexus Design Award 2018 sa prijímajú od 24. júla do 8. októbra. Ďalšie informácie o postupe podávania prihlášok nájdete na stránkach LexusDesignAward.com. Dvanásť finalistov bude vyhlásených na začiatku roka 2018.

KRÁTKE FILMY LEXUS: SEZÓNA 4 – VÝZVA PRE ZASIELANIE PRIHLÁŠOK