1. Legal
 2. WLTP
VYBERTE SI
PRÁVNE ZÁSADY

POSTUP TESTOVANIA VOZIDIEL PODĽA ŠTANDARDOV WLTP

Od 80. rokov minulého storočia boli testy emisií a spotreby paliva nových automobilov vykonávané podľa štandardov NEDC (New European Driving Cycle). Od 1. septembra 2017 bol zavedený nový štandard testovania - WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Ten poskytuje kupujúcim automobilov ako aj ich majiteľom realistickejšie dáta pre pochopenie ich výkonu.

OD NEDC K WLTP: Čo sa mení?

Spolu s pokrokom v technológiách a zmenami jazdných podmienok dochádza k náhrade takmer 40-ročného testovacieho cyklu podľa štandradov NEDC. Testovanie podľa nových štandardov WLTP prináša testovacie podmienky bližšie skutočnosti. Laboratórne merania tak lepšie odrážajú výkonnosť vozidla na cestách a umožňujú tým presnejší výpočet a porovnanie spotreby paliva a emisií.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ OD WLTP TESTOV?

 • Testovací cyklus

  Dynamické testy, ktoré vernejšie odrážajú správanie v reálnej prevádzke.

  Fázy jazdy

  Dynamickejšie fázy: 52 % jazdy v meste, 48 % jazdy mimo mesta.

  Priemerná a maximálna rýchlosť

  Priemerná rýchlosť je 46,5 km/h (nárast o 12,5 km/h), zatiaľ čo maximálna rýchlosť je zvýšená na 131 km/h.

  Prevodové stupne

  Každé vozidlo má odlišné body radenia, nie sú pevne stanovené.

 • Čas cyklu

  Test trvá 30 minút, čo predstavuje nárast o 10 minút.

  Dĺžka cyklu

  Dĺžka cyklu je 23,25 km, čo predstavuje viac ako dvojnásobnú vzdialenosť oproti predchádzajúcim testom.

  Voliteľné vybavenie

  Do úvahy sa berie aj dodatočné vybavenie vozidla (ovplyvňujúce CO2 a spotrebu).

  Teploty počas testu

  Merania, ktoré sa doteraz robili pri teplotách 20 – 30 °C sa podľa nových štandardov robia pri teplotách 23 °C (a hodnoty CO2 sa merajú pri 14 °C).

ZAVÁDZAME VYŠŠIU TRANSPARENTNOSŤ

 

Od septembra 2017 do septembra 2018 sa všetky nové autá budú musieť prispôsobiť postupom testovania WLTP (ľahké úžitkové vozidlá nasledujú o rok neskôr). Prvým modelom Lexus certifikovaným podľa WLTP je v 4. kvartáli 2017 model RC F.

V spoločnosti Lexus vítame prechod na štandardy WLTP. Sme presvedčení, že poskytnú našim zákazníkom presnejší základ pre výpočet spotreby paliva a emisií. Ako líder v oblasti čistej mobility už desaťročia skúmame, ako vyrábať vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Vyrábame technológie ako napr. hybridný pohon, ktoré sa osvedčili pri znižovaní emisií skleníkových plynov a pomáhajú pri prechode k nízkouhlíkovej spoločnosti.

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Europe

Johan Van Zyl

 „Hybridná technológia je hlavným pilierom programu pri výrbe našich automobilov. Vďaka nej dokážeme znížiť emisie uhlíka do roku 2050 o 90 % v porovnaní s rokom 2010."

 

TESTOVANIE V PODMIENKACH BEŽNEJ PREVÁDZKY, REALISTICKÉ VÝSLEDKY

Nové testy WLTP umožňujú, aby laboratórne merania lepšie odrážali situácie, ktoré zažívate v každodennom živote. To znamená, že spotreba paliva a hodnoty emisií pri nových autách sú oveľa bližšie hodnotám, ktoré môžete skutočne dosiahnuť.