1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
VYBERTE SI
BEZPEČNOSŤ LEXUS

POKROČILÉ FUNKCIE NA PODPORU PARKOVANIA

Asistenčné systémy pre vodiča.

Parkovanie predstavuje špecifické bezpečnostné problémy, pričom k mnohým kolíziám dochádza pri nízkych rýchlostiach. Funkcie na podporu parkovania Lexus sú navrhnuté tak, aby chránili vaše vozidlo a ostatných účastníkov cestnej premávky z každej strany. V momente spozorovania nebezpečenstva vás upozornia na riziká, aby ste mohli včas zareagovať.

Parkovacie funkcie Lexus navzájom hladko spolupracujú a poskytujú komplexnú podporu pri parkovaní. Systém upozornenia a podpory pri parkovaní (PKSA) obsahuje snímače vzdialenosti, ktoré zaznamenávajú prekážky okolo vozidla, upozorňuje vodiča výstražným tónom a intuitívne indikuje polohu prekážky na multiinformačnom displeji a na stredovom displeji.

Aktívna ochrana

Systém upozornenia na križujúce vozidlá vás chráni pred vozidlami, ktoré sa blížia zozadu. Keď sa vozidlá pohybujú, vodiča upozorní výstražným tónom a možné nebezpečenstvo sa zobrazí na stredovom displeji a pomocou indikátora v príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle.

Systém brzdenia a podpory pri parkovaní (PKSB) posilňuje vizuálnu a zvukovú výstražnú signalizáciu systému upozornenia a podpory pri parkovaní (PSKA) a systému upozornenia na križujúce vozidlá tým, že pomáha vodičom zastaviť, keď hrozí kolízia. Systém brzdenia a podpory pri parkovaní zaznamenáva prekážky okolo celého vozidla prostredníctvom snímačov vzdialenosti a pri nízkych rýchlostiach ovláda pohonnú jednotku a brzdový systém.

Pomoc pri parkovaní

Systém prehľadáva širokú oblasť okolo vozidla pre absolútny pokoj v prípade, ak sa objaví prekážka. Ak systém zaznamená statické predmety, napríklad stenu pred alebo za vozidlom, vodiča upozorní výstražný tón, na displeji sa zobrazí nebezpečenstvo a systém aktivuje brzdy. Ak systém upozornenia na križujúce vozidlá zaznamená prekážku za vozidlom, systém brzdenia a podpory pri parkovaní upozorní vodiča a pokúsi sa zastaviť vozidlo, aby sa predišlo kolízii.

Naše najnovšie modely sú vybavené aj pokročilým systémom brzdenia a podpory pri parkovaní, ktorý využíva zadnú kameru na detekciu prekážok v zadnej časti vozidla. Keď sa chodec blíži k vášmu vozidlu zozadu, systém upozorní vodiča pomocou výstražných tónov a vizuálne intuitívnym zobrazením systému snímačov vzdialenosti, aby vodič mohol odhadnúť úroveň nebezpečenstva. Ak je chodec dostatočne blízko a hrozí nehoda, automaticky sa spustí regulácia výkonu pohonnej jednotky a bŕzd.

Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/sk/sk?model=ls