1. Owners
  2. Connected Services
VYBERTE SI
LEXUS LINK A MULTIMEDIA

BLUETOOTH®

OBOHAŤTE VÁŠ ZÁŽITOK Z JAZDY O JEDNODUCHOSŤ – VĎAKA VYUŽITIU TECHNOLÓGIE BLUETOOTH® VO VOZIDLE. JEDNODUCHO PRIPOJTE TELEFÓN K VÁŠMU VOZIDLU LEXUS A VYCHUTNAJTE SI LEPŠÍ ZÁŽITOK Z KAŽDEJ JAZDY.

PRIPOJIŤ VÁŠ TELEFÓN PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA BLUETOOTH®

Spárovaním zariadenia budete môcť uskutočňovať hovory v režime hands-free a pristupovať k mnohým funkciám vášho telefónu, pretože život sa určite nezastaví ani keď práve šoférujete.

ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA TECHNOLÓGIE BLUETOOH

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa technológie Bluetooth vo vašom vozidle si prehliadnite nasledujúce časté otázky k danej problematike alebo sa obráťte na svoje miestne centrum Lexus.

Rozhranie Bluetooth je bezdrôtová výmena dát na krátke vzdialenosti. Používa špeciálnu rádiofrekvenciu na prenos dát prostredníctvom siete s malým dosahom. Pripojenie cez Bluetooth predstavuje bezpečný spôsob výmeny dát a túto technológiu možno nájsť takmer vo všetkých zariadeniach od mobilných telefónov až po digitálne fotoaparáty.

1. Začnite zapnutím funkcie Bluetooth na svojom telefóne.

2. Vo svojom vozidle Lexus jedným stlačením tlačidla „POWER“ zapnite multimediálny a zvukový systém, pričom nesmiete mať nohy na pedáloch a radiaca páka musí byť v polohe „PARK“ (Parkovanie).

3. Keď je systém aktívny, stlačením tlačidla „MENU“ na stredovej konzole otvorte zobrazenie ponuky.

4. Pomocou ovládača Remote Touch vyberte položky „SETUP“ > „BLUETOOTH“ > „ADD DEVICE“ (Nastavenie > Bluetooth > Pridať zariadenie) a vyberte svoje zariadenie z dostupného zoznamu.

5. Na svojom zariadení postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite registráciu zariadenia. Môžete dostať požiadavku na zadanie kódu na potvrdenie identity vášho telefónu, prípade sa telefón môže pripojiť automaticky.

6. Po úspešnej registrácii zariadenia sa vráťte do ponuky nastavenia „BLUETOOTH“ a vyberte si, či chcete zariadenie pripojiť ako telefón, audioprehrávač alebo oboje.

7. Po spárovaní vášho zariadenia s modelom Lexus bude toto zariadenie automaticky rozpoznávané vaším vozidlom – prepojenie vytvoríte jednoduchým zapnutím funkcie Bluetooth na svojom zariadení.

8. Vďaka pripojenému smartfónu môžete jednoducho a bezpečne uskutočňovať hovory a tiež streamovať zvukový obsah z telefónu alebo tabletu tak, že k nemu pristúpite prostredníctvom ponuky „AUDIO“ vášho palubného multimediálneho systému.

Ak vaše problémy pretrvávajú aj naďalej, skôr než sa obrátite sa vášho miestneho predajcu vozidiel Lexus so žiadosťou technickú podporu, skontrolujte nasledujúce detaily.

1. Prostredníctvom vyššie opísanej metódy skontrolujte, či je váš telefón kompatibilný s technológiou Lexus Bluetooth.

2. Skontrolujte, či telefón alebo vozidlo nerozpoznali iné zariadenie. Ak sa chcete uistiť, že vaše vozidlo rozpozná obidva zariadenia ako dôveryhodné, vyberte položky „Settings“ > „Bluetooth“ > „Add phone“ (Nastavenia > Bluetooth > Pridať telefón).

3. Ak vaše vozidlo nedokáže rozpoznať obidva zariadenia, dočasne odstráňte jedno zo zariadení.