1. Owners
  2. Maintenance
  3. Oil change
MENU
MENU

VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA

Výmena oleja je dôležitá pre zachovanie plynulého chodu vášho Lexusu. Technici značky Lexus vyberú ten správny olej pre dosahovanie optimálneho výkonu motora vášho Lexusu a optimálnej spotreby paliva.

VYMIEŇANIE MOTOROVÉHO OLEJA VÁŠHO VOZIDLAKým výmena motorového oleja tvorí štandardnú súčasť každého servisu Lexus, počet najazdených kilometrov určuje, ako pravidelne bude potrebné meniť motorový olej vášho vozidla. V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, navštívte vami preferovaného predajcu vozidiel Lexus, ktorý vám poskytne špecializované poradenstvo.

PREČO BY SOM MAL VYMIEŇAŤ MOTOROVÝ OLEJ?

Výmena oleja jednoducho znamená odstránenie starého oleja z motora vozidla a jeho nahradenie novým, čerstvým olejom. Tento proces je nevyhnutný na predĺženie životnosti súčastí motora tým, že zabráni akémukoľvek zahrievaniu spôsobenému trením a možnej korózii. Taktiež zabezpečí, aby olejový filter naďalej zabraňoval vnikaniu veľkých a škodlivých častíc do motora.

AKO VYMENÍM OLEJ?

 

Ak chcete zabezpečiť správne vykonanie výmeny oleja a zabrániť tak akémukoľvek poškodeniu vášho vozidla Lexus, kontaktujte najbližšieho predajcu, aby ste si dohodli termín výmeny oleja našimi vyškolenými odborníkmi.

 

Pre vozidlá Lexus, u ktorých sa požaduje syntetický olej 0w-20, boli schválené predĺžené intervaly výmeny oleja každých 10 000 km/12 mesiacov. Mali by ste však aj naďalej pravidelne kontrolovať hladinu motorového oleja vo vozidle a v prípade potreby ju doplniť.

Motory, u ktorých sa odporúča použiť minerálny olej 5w-20 alebo 5w-30 a ktoré tiež umožňujú voliteľné použitie syntetického oleja 0w-20, sa budú aj naďalej vyžadovať intervaly výmeny oleja každých 5 000 km/6 mesiacov (podľa toho, čo nastane skôr), a to aj v prípade, ak sa použije olej 0w-20.

Ak prevádzka vozidla spĺňa štandardné kritériá pre „špeciálne prevádzkové podmienky“, ako sú: jazda v teréne, jazda po prašných cestách, ťahanie prívesu, opakované krátke jazdy pri teplote pod 0 ˚C alebo dlhá doba prevádzky na voľnobeh, tak sa motorový olej sa musí meniť v intervaloch po najazdení 5 000 km, a to bez ohľadu na typ oleja.

Typ motorového oleja, ktorý potrebujete použiť, sa líši v závislosti od motora vo vašom vozidle. Ak sa chcete uistiť, že sa pri vykonávaní výmeny motorového oleja použije správny olej, odporúčame vám obrátiť sa na vášho miestneho predajcu a dohodnúť si s ním termín výmeny oleja, ktorú vykonajú naši vyškolení odborníci

Vychutnajte si mimoriadnu úroveň starostlivosti a pozornej obsluhy v našej sieti predajcov vozidiel Lexus. Skúsení technici značky Lexus disponujú špecializovanou výbavou a nástrojmi, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre váš Lexus, a vymenia olejový filter pri každej výmene motorového oleja, ktorú vykonávajú.

Ak chcete vášmu vozidlu Lexus zabezpečiť najlepšiu možnú starostlivosť, objednajte sa na servis u vášho miestneho predajcu vozidiel Lexus.

Cena za náš program Servis Lexus pokrýva všetky vyžadované servisné úkony na vašom Lexuse počas priebehu jeho životnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o dostupných možnostiach servisu, navštívte najbližšieho predajcu vozidiel Lexus.