1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lane Departure Alert (LDA)
VYBERTE SI
BEZPEČNOSŤ LEXUS

LDA SYSTÉM

LEXUS SAFETY SYSTEM + A

Dlhé jazdy a nové trasy vyžadujú od vodičov najvyššiu úroveň sústredenia a práve tu prichádza vhod systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu. Táto množina inovácií zahŕňa asistenta riadenia, pomocníka pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu a Prednárazový bezpečnostný systém, aby ste zostali vo svojom jazdnom pruhu.

Systém LDA posudzuje pozíciu vášho vozidla vzhľadom na označenie jazdného pruhu na vozovke prostredníctvom kamerového snímača. Vodič je preto stále informovaný o situácii, takže v prípade potreby je možné vykonať nápravné opatrenia.

Systém LDA poskytuje dodatočnú podporu v náročných situáciách. Ak ste unavení alebo strácate koncentráciu, prvým ukazovateľom je často vychýlenie vozidla z jazdného pruhu. Modely Lexus s Prednárazovým bezpečnostným systémom upozorňujú vodiča na akékoľvek vychýlenie z jazdného pruhu prostredníctvom zvukových a vizuálnych upozornení ešte predtým, než dôjde k nehode. Vďaka rôznym nastaveniam citlivosti je možné Prednárazový bezpečnostný systém naprogramovať tak, aby sa dokonale prispôsobil vášmu štýlu jazdy.

Aby ste mali počas jazdy ešte väčšiu istotu, modely Lexus s asistentom riadenia pôsobia miernou silou na volant v prípade, keď hrozí bezprostredné vychýlenie z jazdného pruhu. Pomocník pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu pomáha udržiavať polohu, keď vozidlo riadi dynamický radarový tempomat.

Tieto funkcie LDA pomáhajú predchádzať nehodám spôsobeným únavou alebo stratou koncentrácie, ak by chvíľková strata koncentrácie mohla byť nebezpečná. Prostredníctvom hlásení systému LDA si vodič dokáže zachovať rozvahu a sebaistotu pri pokračovaní v jazde.

Navštívte stránku, kde môžete interaktívne vyskúšať systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu

Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU