1. Business
  2. Finance & insurance
VYBERTE SI
BUSINESS

FINANCOVANIE A POISTENIE

FINANCUJTE SVOJ LEXUS

 

Chápeme, že každé podnikanie je jedinečné. Či už spravujete malý park alebo celú flotilu, pripravíme vám cenovo výhodný balík, ktorý bude vyhovovať vám a vašej spoločnosti.

PRODUKT KREDIT

Pomocou nákupu na splátky môžete ľahšie spravovať svoj rozpočet . Pevné mesačné splátky sú rozdelené na dohodnuté obdobie (do 5 rokov), po ktorom sa vlastníctvo prevedie na vás.

  • Flexibilná akontácia: vy rozhodnete o výške.
  • Bez veľkej poslednej splátky.
  • Možnosť uplatniť daňový odpis.
  • Váš model Lexus môže byť na súvahe zobrazený ako aktívum.

 

LEXUS GARANT

Osobný kontrakt je k dispozícii pre všetkých firemných používateľov a ponúka výhody vrátane fixných a dostupných splátok, dostupnej akontácie a troch flexibilných možností na konci zmluvy.

  •  Flexibilná akontácia a splátky.
  •  Budúca hodnota vášho modelu Lexus je zaručená.
  • Jednoduchšie plánovanie rozpočtu a hotovosti.

 

LÍZING 

Lizing je finančný prenájom s následnou kúpou prenajatého vozidla. Nájomcom môžu byť podnikateľské subjekty a súkromné osoby.