1. Business
 2. Finance & insurance
MENU
MENU

FINANCOVANIE A POISTENIE

BUSINESS

FINANCUJTE SVOJ LEXUS

 

Chápeme, že každé podnikanie je jedinečné. Či už spravujete malý park alebo celú flotilu, pripravíme vám cenovo výhodný balík, ktorý bude vyhovovať vám a vašej spoločnosti.

 

NÁJOMNÁ ZMLUVA 

Nájomná zmluva môže byť vynikajúcou voľbou z hľadiska nižšej mesačnej splátky a jednoduchého odovzdania vášho modelu Lexus späť na konci vašej zmluvy

 • Pohodlná, minimálna administratívna záťaž a pevné náklady za vozový park kvôli jednoduchému zostavovaniu rozpočtu.
 • Bez rizika znehodnotenia alebo zníženia zvyškovej hodnoty.
 • Voliteľné balíky služieb a údržby.

 

PRODUKT KREDIT

Pomocou nákupu na splátky môžete ľahšie spravovať svoj rozpočet . Pevné mesačné splátky sú rozdelené na dohodnuté obdobie (do 5 rokov), po ktorom sa vlastníctvo prevedie na vás.

 • Flexibilná akontácia: vy rozhodnete o výške.
 • Bez veľkej poslednej splátky.
 • Možnosť uplatniť daňový odpis.
 • Váš model Lexus môže byť na súvahe zobrazený ako aktívum.

 

LEXUS GARANT

Osobný kontrakt je k dispozícii pre všetkých firemných používateľov a ponúka výhody vrátane fixných a dostupných splátok, dostupnej akontácie a troch flexibilných možností na konci zmluvy.

 •  Flexibilná akontácia a splátky.
 •  Budúca hodnota vášho modelu Lexus je zaručená.
 • Jednoduchšie plánovanie rozpočtu a hotovosti.

 

LÍZING 

Lizing je finančný prenájom s následnou kúpou prenajatého vozidla. Nájomcom môžu byť podnikateľské subjekty a súkromné osoby.