1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Dynamic radar cruise control
VYBERTE SI
BEZPEČNOSŤ LEXUS

DYNAMICKÝ RADAROVÝ TEMPOMAT (DRCC)

Aby vozidlo zaistilo optimálnu bezpečnosť pri jazde ustálenou rýchlosťou, musí reagovať na svoje prostredie. Dynamický radarový tempomat zaručuje, že budete vždy udržiavať dostatočnú vzdialenosť od vozidiel vpredu.

Systém DRCC zaznamenáva pomalšie vozidlá vpredu. Využíva na to mikrovlnný radar namontovaný na mriežke chladiča a kameru vo vozidle. Keď systém zaznamená prekážku, vaše vozidlo automaticky spomalí bez toho, aby ste museli zrušiť tempomat. Ak spomaľovanie nie je dostatočné na zabránenie kolízii, systém DRCC začne automaticky brzdiť. Keď sa iné vozidlo vzdiali, systém obnoví rýchlosť späť na pôvodnú hodnotu.

Systém DRCC podporuje pohodlie počas jazdy v mnohých jazdných situáciách. Dynamický radarový tempomat pre vysoké rýchlosti je dokonale vhodný pre jazdu vysokým tempom, ako je jazda po diaľnici. Dynamický radarový tempomat pre celý rozsah rýchlostí funguje dokonca aj pri rýchlosti do 40 km/h, takže si vychutnáte pokojnú jazdu aj v hustej premávke.

Jazda so systémom DRCC zmierňuje stres, ktorý je dôsledkom snahy o udržanie konštantnej vzdialenosti od vozidla vpredu, najmä v meste a v prípade, keď vás môže brzdiť neočakávaná premávka.

Navštívte stránku, kde môžete interaktívne vyskúšať dynamický radarový tempomat

Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/sk/sk?model=ct%2Crxl%2Cnx%2Cis%2Crc%2Crf%2Ces%2Cll%2Cls%2Cux