1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Pre-Collision System PCS
VYBERTE SI
BEZPEČNOSŤ LEXUS

SYSTÉM PREVENCIE NÁRAZOV

Systém prevencie nárazov s funkciou rozpoznávania chodcov (PCS).

Ochrana pri nehode sa začína predchádzaním nehodám. Systém prevencie nárazov s funkciou rozpoznávania chodcov zabezpečuje, aby ste boli vždy na najlepšom mieste a mohli zareagovať na situáciu pred vozidlom. Systém prevencie nárazov monitoruje vozidlá a chodcov pred vozidlom. Ak hrozí riziko čelnej kolízie, zobrazí výstrahy. Ak sa kolízii nedá zabrániť, zosilní účinok brzdenia.

Systém PCS využíva mikrovlnný radarový snímač a kameru a precízne prehľadáva cestu s cieľom zaznamenať vozidlá, chodcov a cyklistov.

Ak možno očakávať kolíziu, systém oboznámi vodiča prostredníctvom zvukových a vizuálnych hlásení, aby vodič mohol zabrániť zrážke. Okrem toho, ak systém usúdi, že existuje vysoká pravdepodobnosť kolízie alebo že sa jej nedá zabrániť, brzdový asistent zvýši tlak v brzdovom systéme a automaticky aktivuje brzdy, aby sa zabránilo nehode, prípadne aby sa zmiernili škody.

Systém PCS zdokonaľuje intuitívne schopnosti počas jazdy, aby uistil váš zmysel pre odhad vzdialenosti od prekážok vpredu a zaistil pokoj. Jazda po neznámych cestách bude príjemnejšia, pretože systém PCS vás bude informovať o ostatných účastníkov cestnej premávky – môžete relaxovať a vychutnávať si jazdu.

Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU