1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lane tracing alert
VYBERTE SI
BEZPEČNOSŤ LEXUS

SYSTÉM VÝSTRAHY PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU (LDA)

Systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu (LDA) s asistentom pre sledovanie jazdného pruhu.

Dlhé jazdy a nové trasy vyžadujú od vodičov najvyššiu úroveň sústredenia a práve tu prichádza vhod systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu. Táto množina inovácií zahŕňa asistenta riadenia, Prednárazový bezpečnostný systém a vylepšenú technológiu pomocníka pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu, ktoré zaistia neustálu podporu, aby ste zostali vo svojom jazdnom pruhu a aktivujú sa v momente, keď je v prevádzke dynamický radarový tempomat.

Systém LDA posudzuje pozíciu vášho vozidla vzhľadom na označenie jazdného pruhu na vozovke prostredníctvom kamery. Vodič je preto stále informovaný o situácii, takže v prípade potreby je možné vykonať nápravné opatrenia.

Systém LDA poskytuje dodatočnú podporu v náročných situáciách. Ak ste unavení alebo strácate koncentráciu, prvým ukazovateľom je často vychýlenie vozidla z jazdného pruhu. Modely Lexus s Prednárazovým bezpečnostným systémom upozorňujú vodiča na akékoľvek vychýlenie z jazdného pruhu prostredníctvom zvukových a vizuálnych upozornení ešte predtým, než dôjde k nehode. Vďaka rôznym nastaveniam citlivosti je možné Prednárazový bezpečnostný systém naprogramovať tak, aby sa dokonale prispôsobil vášmu štýlu jazdy.

Aby ste mali počas jazdy ešte väčšiu istotu, modely Lexus s asistentom riadenia pôsobia miernou silou na volant v prípade, keď hrozí bezprostredné vychýlenie z jazdného pruhu. Asistent pre sledovanie stopy v jazdnom pruhu bol prepracovaný a vylepšený na druhú generáciu pomocníka pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu, ktorý poskytuje neprerušovanú podporu, aby vozidlo zostalo v strede pruhu s minimálnym vychyľovaním aj v miernych zákrutách, ak vozidlo riadi dynamický radarový tempomat.

Tieto funkcie LDA pomáhajú predchádzať nehodám spôsobeným únavou alebo stratou koncentrácie, kedy by chvíľková strata koncentrácie mohla byť nebezpečná. Prostredníctvom hlásení systému LDA si vodič dokáže zachovať rozvahu a sebaistotu pri pokračovaní v jazde.

Navštívte stránku, kde môžete interaktívne vyskúšať systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu

Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU