1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Road sign assist
VYBERTE SI
BEZPEČNOSŤ LEXUS

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)

Jazdite s najnovšou inteligenciou, prevzatou z najspoľahlivejších zdrojov: samotnej cesty. So systémom rozpoznávania dopravných značiek vodič neprehliadne dôležité značky, pretože sa zobrazujú priamo na displeji vozidla.

Systém RSA využíva dopredu nasmerovanú kameru na získavanie informácií o dopravných značkách a ich zobrazovanie na palubnej doske vozidla. Systém RSA je kompatibilný so všetkými európskymi dopravnými značkami, takže môžete pokojne jazdiť.

Na rušných, preplnených cestách môžete občas prejsť popri značke bez povšimnutia, a spôsobiť tak značné omeškanie. Systém RSA zostáva ostražitý a sleduje všetky dopravné značky, aby ste vždy mali všetky informácie, ktoré by mohli ovplyvniť vašu trasu.

Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/sk/sk?model=ct%2Crxl%2Cnx%2Cis%2Crc%2Crf%2Ces%2Cll%2Cls%2Cux