1. Discover Lexus
  2. Performance
VYBERTE SI
OBJAVTE LEXUS

JAZDNÉ SCHOPNOSTI

STVORENÝ PRE RADOSŤ

Zapálenie pre vec je veľmi dôležité pri navrhovaní a vytváraní nových automobilov. Napriek tomu naše konštrukčné aktivity spočívajú predovšetkým v technických riešeniach a inováciách. V procese návrhu, výroby a testovania modelov kladieme veľký dôraz na zmyslové skúsenosti a potešenie. Dokáže na vás vozidlo zapôsobiť vo všetkých ohľadoch? Prebúdza emócie? Číselné údaje a technické špecifikácie sú nepochybne dôležité, avšak Lexus považuje za kľúčové predovšetkým to, aké pocity vozidlo dokáže vyvolávať.

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/sk/sk?carType=12742793-5df4-4a5e-8617-70595e2a32fd%2C3dd2fe7d-1044-430f-849a-66ec202beb4c

VYVINUTÉ PRE NADŠENIE

 

Vášeň z nás robí ľudí. Vedie nás to tiež vytvárať úžasné autá. Aj keď je naše inžinierstvo vysoko technické a poháňané inováciami, pri navrhovaní, stavbe a testovaní modelu kladieme na prvé miesto zmyslové zážitky a potešenie.  Čísla a technické špecifikácie sú dôležité, no pre Lexus je v konečnom dôsledku dôležité, ako sa v každom vozidle cítime.