2017 lda mentor hero

MENTORI SÚŤAŽE LEXUS DESIGN AWARDS

NERI & HU - Architekti a mezioboroví návrhári

Lyndon Neri a Rossana Hu, spoluzakladatelia spoločnosti Neri & Hu Design and Research so sídlom v Šanghaji, pracujú po celom svete na rôznych projektoch, ktoré stoja na pomedzí rôznych oborov návrhu, čím utvárajú nové paradigma vo svete architektúry. Magazín Wallpaper* v roku 2014 menoval Neri & Hu za návrhárov roka (cena Designer of The Year). V roku 2013 boli uvedení do Americkej siene slávy interiérového designu. Neri & Hu sú pevne presvedčení, že kľúčovým nástrojom designu je výskum, pretože každý projekt prináša jedinečnú skladbu kontextových otázok. Neri & Hu upozorňujú, že dnešná problematika stavieb presahuje hranice tradičnej architektúry, a poskytujú preto služby na poli architektúry, interiérového návrhu, generálneho plánovania, grafického návrhu a konštrukčného návrhu výrobkov. Práca Neri & Hu skorej ako na formulkovitom návrhu stavia na vzájomnom dynamickom pôsobení skúseností, detailov, materiálov, foriem a svetla.

    2017 lda mentor neri hu

MAX LAMB - Návrhár

Práca Maxe Lamba stavia na tradíciách pracujúcej vidieckej krajiny — pláž ako zlievareň, kameňolom ako dielňa, zoťaté tisy na zámku Chatsworth ako motív i zdrojový materiál. Taktiež je fascinovaný mestom; jeho schopnosti prispôsobovať sa a reagovať na najrôznejšie prostredie sú zdrojom návrhov, ktoré je možné v danom čase a mieste považovať za jedinečné. Max sa neobmedzuje na jediný materiál či postup, ani ho neláka design ako prostriedok pre riešenie konkrétnych problémov. Skorej skúma kvality ukryté v materiáli s cieľom poukázať na jeho typické prednosti a krásu. Vo svojej práci uplatňuje vysoko moderné, ale i celkom tradičné metódy; je súčasne návrhárom i výrobcom, ktorý spolupracuje so zlievarňami alebo výrobnými závodmi, v závislosti od meradla či zložitosti daného projektu. Ním uplatňované zásady sú taktiež jednotné — poctivý prístup k materiálu, zohľadňujúci postupy a ľudské schopnosti, vrátane obmedzení.

    2017 lda mentor max lamb

ELENA MANFERDINI - Návrhárka a architektka

Elena Manferdini, zakladateľka a majiteľka štúdia Ateliér Manferdini s priestormi v kalifornskom Venice, pracovala na návrhárskych, umeleckých a architektonických projektoch v Spojených štátoch, Európe a Ázii, vr. pavilónu Múzea moderného umenia v Los Angeles. Jej firma spolupracovala s medzinárodne uznávanými spoločnosťami ako Swarovski alebo Sephora a jej práce boli prezentované v najrôznejších špecializovaných časopisoch a publikáciách, ako napr. Elle, Vogue a the New York Times. V súčasnosti ako vedúca postgraduálneho štúdia na inštitúte SCI-Arc (Southern California Institute of Architecture) vystavuje a prednáša v medzinárodnom meradle (napr. MIT, Princeton, Tsinghua University a Bauhaus). Nedávno jej bolo udelené špeciálne štipendium 2013 COLA Fellowship na podporu tvorby originálnych výtvarných diel. V roku 2011 obdržala prestížny ročný grant od nevládnej organizácie United States Artists (USA) a jej návrh Blossom pre spoločnosť Alessi získal prestížne ocenenie Good Design Award.

    2017 lda mentor elena manferdini

SNARKITECTURE - Výtvarníci a architekti

Daniel Arsham a Alex Mustonon v roku 2008 založili Snarkitecture, zoskupenie postavené na spolupráci a experimentovaní na pomedzí umenia a architektúry. Už od čias štúdia v Cooper Union v New Yorku zdieľali spoločný záujem o pretínajúci sa svet umenia a architektúry; ich prvým projektom bola práca pre Dior Homme. Snarkitecture (názov je odvodený od fantazijnej básne “The Hunting of the Snark” Lewise Carrolla) navrhuje trvalé architektonické projekty a funkčné objekty s novým a fantáziu podnecujúcim účelom, v snahe vyvolávať údiv a podporiť interakciu, umožňujúca ľuďom priamo komunikovať s okolitým prostredím. Snarkitecture premieňa všedné veci na mimoriadne, čím architektúru stavia do neočakávanej role.

    2017 lda mentor snarkitecture