2019 lexus design awards entries

SÚŤAŽ LEXUS DESIGN AWARD

SÚŤAŽ LEXUS DESIGN AWARD 2020 – POSIELAJTE PRIHLÁŠKY

DIZAJN PRE LEPŠIE ZAJTRAJŠKY
Súťaž Lexus Design Award už ôsmy rok po sebe hľadá vychádzajúce dizajnérske talenty z celého sveta. Tento jedinečný program vznikol s cieľom podnecovať inovácie v oblasti dizajnu pre lepšie zajtrajšky. Teraz môžete posielať prihlášky do tejto každoročnej súťaže.
PREDVÍDAJTE, INOVUJTE, UPÚTAJTE
Uchádzači musia prezentovať kreatívne nápady, ktoré stelesňujú tri hlavné princípy značky Lexus: schopnosť predvídať, inovovať a upútať. Zároveň musia klásť dôraz na predvídanie potrieb jednotlivcov a spoločnosti. Prihlášky do ôsmeho ročníka súťaže Lexus Design Award 2020 je možné posielať od 1. augusta do 14. októbra 2019.
VYHRAJTE MENTORSTVO V NEW YORKU
Začiatkom roku 2020 oznámi spoločnosť Lexus šiestich finalistov, ktorí sa zúčastnia mimoriadneho a exkluzívneho mentorského programu v meste New York, pod vedením významných predstaviteľov rôznych dizajnérskych oblastí. Každý finalista bude môcť použiť až 3 000 000 jenov (vyše 25 000 dolárov) na vytvorenie prototypu svojej návrhárskej koncepcie, ktorý bude vystavený ako súčasť dizajnovej inštalácie značky Lexus na Milánskom týždni dizajnu 2020.
PODNECUJEME INOVÁCIE
Tento program, ktorý vznikol v roku 2013 na podporu vychádzajúcich kreatívcov, sa ďalej rozvíja a snaží sa podnecovať dizajnové inovácie, ktoré povedú k lepším zajtrajškom. Počet prihlásených z celého sveta sa každoročne zvyšuje. V minulom roku kreatívci zo 65 krajín predložili 1548 dizajnérskych návrhov, z ktorých mnohé pozdvihli potenciál technológií.