OBJAVTE LEXUS

DIZAJN

Smelý. Odlišný. Zameraný. Náš dizajn je okamžite rozpoznateľný a nikdy nezabúda vyvolávať emócie a inšpirovať k novým nápadom, prekračujúcim doterajšie hranice.

OD SMELÝCH NÁPADOV K NEPREHLIADNUTEĽNÉMU DIZAJNU

Všetko, čo vytvárame, kedysi začalo nejakým smelým nápadom. Pri hľadaní inšpirácie sa neriadime miestom ani časom - čím rozvíjame svoje originálne myslenie a sviežu kreativitu. Práve vďaka tomuto postupu je štylistické stvárnenie našich vozidiel tak jedinečné.

 •     design hub provocative perspectives

  DIZAJN

  VYZÝVAVÉ HĽADISKÁ

  Cieľom nášho dizajnu je provokovať s odvahou, gurážou a sebaistotou. Zámerne ignorujeme davový spôsob myslenia, a naopak vždy skúmame nové koncepcie, nové výsledky a nové spôsoby sebavyjadrenia.

 •     design hub brave concepts

  DIZAJN

  VÍZIE BUDÚCNOSTI

  Naša dizajnová filozofia nás posúva ďaleko do budúcnosti. Je zdrojom inšpirácie priekopníckych koncepčných vozidiel. Dokonca jácht, levitujúcich dosiek a vesmírneho plavidla.

 •     design hub signature styling

  DIZAJN

  CHARAKTERISTICKÝ ŠTÝL

  Celý modelový rad Lexus zjednocujú zásady dizajnovej filozofie L-Finesse. Progresívne zameraný dizajn a technológia so štýlovým prevedením.

 •     Lexus Design awards hub text left

  SÚŤAŽ LEXUS DESIGN AWARDS

  AKCIA LEXUS NA POLI DIZAJNU

  Kreativita má potenciál meniť svet. Súťaž Lexus Design Awards víta nové nápady tým, že podporuje mladých návrhárov a tvorcov, ktorých diela majú potenciál utvárať našu budúcnosť novým a zajímavým spôsobom.

 •     2018 lexus design hero

  DIZAJN

  PRIEKOPNÍCKY DUCH

  Pretváranie starobylej tradície na novú formu umenia.