rsa

LEXUS SAFETY SYSTEM +

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)

Jazdite s najnovšou inteligenciou, prevzatou z najspoľahlivejších zdrojov: samotnej cesty. So systémom rozpoznávania dopravných značiek vodič neprehliadne dôležité značky, pretože sa zobrazujú priamo na displeji vozidla.
Systém RSA využíva dopredu nasmerovanú kameru na získavanie informácií o dopravných značkách a ich zobrazovanie na palubnej doske vozidla. Systém RSA je kompatibilný so všetkými európskymi dopravnými značkami, takže môžete pokojne jazdiť.
Na rušných, preplnených cestách môžete občas prejsť popri značke bez povšimnutia, a spôsobiť tak značné omeškanie. Systém RSA zostáva ostražitý a sleduje všetky dopravné značky, aby ste vždy mali všetky informácie, ktoré by mohli ovplyvniť vašu trasu.
Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU