front cross traffic

LEXUS SAFETY SYSTEM + A

SYSTÉM UPOZORNENIA NA KRIŽUJÚCE VOZIDLÁ VPREDU

Ochráňte svoje vozidlo pred križujúcou premávkou na každej rušnej križovatke. Systém upozornenia na križujúce vozidlá vpredu zaznamenáva vozidlá aj bicykle prechádzajúce pred vozidlom a prostredníctvom projekčného displeja upozorní vodiča. Ak hrozí riziko nehody, následne aktivuje výstražný tón.
Systém upozornenia na križujúce vozidlá vpredu využíva predný bočný radar, pomocou ktorého zaznamenáva vozidlá a cyklistov do vzdialenosti až 50 m. Táto technológia ako svetová novinka zobrazuje upozornenie na projekčnom displeji, pričom označuje polohu ostatných vozidiel, a to 2 až 4 sekundy pred križovaním s daným vozidlom.
Ak vodič pokračuje smerom ku križujúcim vozidlám, zaznie výstražný tón, aby vodič včas zastavil. Systém upozornenia na križujúce vozidlá vpredu má tri úrovne citlivosti – ďaleko, stredne blízko a blízko, takže ho možno nastaviť, aby sa dokonale prispôsobil vášmu štýlu jazdy.
Týmto spôsobom môžete rýchlo a bezpečne prechádzať cez rušné križovatky – s lepším prehľadom okolo vozidla. V premávke rýchlo jazdiacich vozidiel, počas nočnej jazdy alebo v iných podmienkach so zhoršenou viditeľnosťou poskytuje systém upozornenia na križujúce vozidlá vpredu ďalšiu podporu, aby vás upozornil na pohybujúcich sa cyklistov alebo vozidlá.
Vyhlásenie: Bezpečnostný systém Lexus za žiadnych okolností nepoužívajte ako náhradu bežnej jazdy a pred použitím systému si prečítajte pokyny. Za bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič.

MODELY S TOUTO TECHNOLÓGIOU