1. Discover Lexus
  2. Technology
  3. Pioneering Spirits
VYBERTE SI

PRIEKOPNÍCKY DUCH

Zvuk priestoru.

Zvuk, so všetkou svojou zložitosťou a krásou, je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života – a pre tých, čo vedia oceniť dobre navrhnuté akustické podujatia, neexistuje nič vzrušujúcejšie než dokonalý zvuk. Jedným z takýchto ľudí je holandský skladateľ a technik Paul Oomen, ktorý hovorí, že zvuk bol vždy jeho „nástrojom predstavivosti“.

Jeho detské skúmanie všetkého, čo počul, bolo sľubným začiatkom jeho celoživotnej vášne. Paul Oomen zasvätil svoju kariéru skúmaniu spletitých súvislostí medzi ľuďmi a svetom zvuku, ktorý ich obklopuje.

„[AKO DIEŤA] SOM SI POHMKÁVAL MELÓDIE, KTORÉ MI SPONTÁNNE NAPADLI, A KTORÉ V MOJEJ PREDSTAVIVOSTI EVOKOVALI SVET ZVUKOV ĎALEKO PRESAHUJÚCI TIETO MELÓDIE.“

Paul Oomen, skladateľ a technik

„Počúvam, čo sa deje medzi zvukmi a priestorom a medzi zvukmi a mojím telom,“ hovorí. „Čím lepšie dokážete rozoznať rezonancie a odrazy, ktoré zvuk spôsobuje v priestore, tým viac si uvedomujete, že zvuky, ktoré vnímate, sú čisto produktom takýchto interakcií zvuku s prostredím.“

Paul Oomen, žijúci v Budapešti, kde v roku 2015 založil „inštitút priestorového zvuku“ Spatial Sound Institute, sa pôvodne venoval návrhu zvukového dizajnu a skladaniu hudby pre divadlo a operu. Ale v roku 2007 zameral svoju pozornosť na skúmanie priestoru, zvuku a jeho vnímania so svojou firmou 4DSOUND, v ktorej so svojím tímom vytvoril do dnešného dňa už vyše 70 projektov priestorového zvuku, a nadobudol vášeň pre zdokonaľovanie poslucháčskeho zážitku.

„Čím dokonalejší je náš poslucháčsky zážitok, tým viac počúvame priestorovo,“ vysvetľuje. „Vysokokvalitný poslucháčsky zážitok je to, keď zvukový systém vôbec nevnímate, ale vnímate prostredie a počujete zvuky, keď sa pohybujete v prostredí, ktorého ste súčasťou. Zvukový systém je len jeden prvok. Dizajn priestoru, riešenie interiéru, spoločenské aspekty a v neposlednom rade zvukový obsah – to všetko sú elementy, ktoré musia byť zladené, aby transformovali zážitok poslucháča ako celok.“

Podľa Paula Oomena tento zážitok závisí rovnako od aktívnej účasti poslucháča, ako od kvality vybavenia.

„Doba, počas ktorej sa dokážeme sústrediť je dnes taká krátka, že mnohým ľuďom dá naozaj námahu vôbec sa vnútorne nastaviť na to, aby sa sústredili na niečo, čo treba skutočne „počúvať’,“ hovorí. „Ak chceme dosiahnuť dokonalejší a podmanivejší poslucháčsky zážitok, mali by sme začať s odstraňovaním hluku z nášho prostredia – inak jednoducho nebudeme nič počuť.“

Hoci Paul Oomen stále cíti vášeň k hudbe, ktorú skladá od mlada, a hoci je každý deň v práci aj v súkromí obklopený mnohými vrstvami multidimenzionálneho zvuku, priznáva, že to, čo najradšej počúva je ticho a pokoj.

„To, čo túžim vo všedné dni počuť najviac, je ticho,“ priznáva. „Ticho je, samozrejme, relatívny pojem, takže by som možno mal skôr povedať menej hluku a viac priestoru, aby sa moje zmysly mohli otvoriť a dýchať, a aby som potom dokázal počuť viac.“

ZVUK ÚSPECHU

Špičkový zvukový zážitok môže všetko zmeniť. Všetky aspekty zvukových riešení v automobiloch Lexus, od umiestnenia reproduktorov až po kvalitu zvuku, sú výsledkom starostlivého návrhu, aby ste si mohli zakaždým vychutnať dokonalejší a podmanivejší poslucháčsky zážitok. Pretváranie starobylej tradície na novú formu umenia.