1. Discover Lexus
  2. Design
  3. Pioneering Spirits
VYBERTE SI

PRIEKOPNÍCKY DUCH

Pretváranie starobylej tradície na novú formu umenia.

Ľudia pracovali s drevom od nepamäti, pričom často vyrábali predmety, ktoré boli tým zaujímavejšie, čím boli primitívnejšie. Komplikované japonské umenie Josegi je však pozoruhodnou výnimkou z tohto pravidla.

Táto delikátna a mimoriadne prácna forma ozdobného rezbárstva s vyše 400-ročnou tradíciou, známa aj ako japonská intarzia, spočíva v skladaní kúskov dreva rôznych farieb a s rôznou kresbou do zložitých mozaikových vzorov s milimetrovou presnosťou.

Ide o mimoriadne komplikovaný proces, vyžadujúci veľkú zručnosť a skúsenosť, čo bolo príčinou mierneho poklesu popularity tohto unikátneho umenia počas minulého storočia.

Je tu však jeden muž, ktorý sa rozhodol nielen udržiavať starobylé umenie Josegi pri živote, ale vniesť doň moderného ducha a presviedčať svet o jeho kráse.

Ken Ota je všeobecne považovaný za moderného majstra umeleckého rezbárstva Josegi. Je vášnivým propagátorom tohto remesla, ktorý je odhodlaný rešpektovať tradičné, po stáročia zdokonaľované techniky, ale súčasne dychtí po nových, inovatívnych formách.

„Chcem byť pokračovateľom a ochrancom tradície,“ vysvetľuje Ken Ota, ktorý pracuje v ateliéri v japonskom meste Hakone, kde sa umenie Josegi zrodilo. „Preto musím hľadať možnosti na zmenu a ostať inovatívny. Nejde o to ‚kopírovať alebo nebyť kopírovaný,‘ ale prejavovať vlastnú originalitu.”

„CHCEM BYŤ POKRAČOVATEĽOM A OCHRANCOM TRADÍCIE,“ VYSVETĽUJE KEN OTA, KTORÝ PRACUJE V ATELIÉRI V JAPONSKOM MESTE HAKONE, KDE SA UMENIE JOSEGI ZRODILO. „PRETO MUSÍM HĽADAŤ MOŽNOSTI NA ZMENU A OSTAŤ INOVATÍVNY. NEJDE O TO‚ KOPÍROVAŤ ALEBO NEBYŤ KOPÍROVANÝ,‘ ALE PREJAVOVAŤ VLASTNÚ ORIGINALITU.”

Ken Ota, výrobca intarzií Josegi

Diela v štýle Josegi sú také unikátne a ich výroba taká zložitá, že sa nedajú vyrábať masovo. Výber dreva pre každý ručne vyrábaný kus je dôverným prejavom štýlu a vkusu daného remeselníka – takmer ako podpis.

Ken Ota, ktorý svoje umenie zdokonaľoval celé roky, najprv na technickej škole v Saitama, a potom v uznávanom ateliéri Kiro v meste Odawara, vyrába svoje diela z 25 rôznych druhov dreva, ktoré si osobne zaobstaráva z rôznych častí Japonska, od Hokkaida až po Okinawu.

Drevo, ktoré používa na výrobu svojich vysoko žiadaných kúskov (od škatúľ až po podnosy), je preňho viac než len surovina; starostlivo hodnotí a posudzuje každý jeden kus dreva.

„Chcem vyjadriť úctu voči životu, ktorý sme vzali stromom pri ťažbe dreva,“ hovorí Ken Ota. „To isté platí aj pre iné veci, ale chcem vzdávať vďaku za to, čo si beriem. Každé drevo je jedinečné svojím tvarom a materiálom, čo poskytuje voľnosť a vyjadrovacie možnosti. To mu aj dodáva na atraktivite.“

Jednou z najtypickejších čŕt Josegi je mimoriadna náročnosť na čas a trpezlivosť zhotoviteľa, čo ostro kontrastuje s rýchlym tempom dnešného digitálneho sveta. Kenovi Otaovi pomalé tempo práce, aké si toto remeslo vyžaduje, plne vyhovuje; vníma ho ako príležitosť na hlbokú analýzu svojej umeleckej práce.

„Na čase nezáleží,“ hovorí. „Vyjadrovať sa môžem len prostredníctvom toho, čo mám vo svojom vnútri.“

PRETVÁRANIE STAROBYLEJ TRADÍCIE NA NOVÚ FORMU UMENIA

Lexus je známy vášňou pre inovácie a špičkové remeselné spracovanie. Spoločnosť Lexus vzdáva hold tomuto neobyčajnému spôsobu premeny prírodného dreva na nové, zložité vzory, čím potvrdzuje svoje odhodlanie presadzovať delikátne spojenie tradícií a moderných technológií.