Latest Offers Default Image

LEXUS BRATISLAVA

AKCIOVÉ PONUKY

Využite naše akciové ponuky vozidiel Lexus.

PRE TÝCH, KTORÍ OCENIA GARANTOVANÚ BUDÚCU HODNOTU SVOJHO VOZIDLA

Produktom Lexus Garant si môžete zaistiť nízke mesačné splátky a zároveň garantovanú budúcu hodnotu Vášho nového vozidla Lexus NX.

V okamihu nákupu Vášho nového Lexusu definujeme jeho budúcu hodnotu a zaviažeme sa minimálne za túto sumu Vaše vozidlo vykúpiť. Pochopiteľne, iba ak sa tak rozhodnete.

  • Čo je garantovaná budúca hodnota?

   • Lexus garantuje minimálnu hodnotu vozidla na konci Vášho zmluvného vzťahu a preberá na seba plnú zodpovednosť vykúpením Vášho vozidla za túto cenu.
   • Čo Vám to prinesie?
    • minimalizácia Vašich rizík
    • vyhnete sa výkyvom na trhu jazdených vozidiel
    • budete mať istého kupujúceho na vozidlo

 • Vaše možnosti na konci zmluvného vzťahu

  • Keďže Vaše potreby sa môžu v čase meniť, sú pre Vás na konci zmluvného vzťahu pripravené viaceré možné riešenia. Stačí si len vybrať podľa Vašich momentálnych prianí a potrieb.
   • Doplatenie úveru odkúpením vozidla dílerom minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla a využitie ponuky na kúpu vozidla nového vrátane výhodných podmienok financovania.
   • Doplatenie úveru uhradením poslednej zvýšenej splátky (garantovanej budúcej hodnoty vozidla) a ponechanie si vozidla.
   • Pokračovanie vo financovaní poslednej zvýšenej splátky (garantovaná budúca hodnota vozidla) formou novej úverovej zmluvy za výhodných podmienok.
   • Doplatením úveru odkúpením vozidla dílerom minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla.
  Príklad financovania Lexus Garant:
  Cena vozidla:56 100 €
  Vlastné zdroje (10 %):5 610 €
  Doba financovania:4 roky
  Garantovaná budúca hodnota:16 830 €
  Očakávaná trhová hodnota:22 440 €
  Nad rámec garantovanej hodnoty:5 610 €
  Vlastné zdroje na Váš nový Lexus:5 610 €
  * Dá sa očakávať, že Vám autorizovaný díler Lexus ponúkne vyššiu sumu, ktorú potom môžete použiť ako vlastné zdroje na Váš nový Lexus!
  ** Ide o Doplatením úveru odkúpením vozidla dílerom minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla., informácie o cenách a hodnotách majú výhradne informačný charakter. Uvedená výška garantovanej budúcej hodnoty vozidla je závislá od dodržania zmluvných podmienok, poskytovateľ si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť jej parametre. Poskytovateľom financovania je Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Viac informácií získate u autorizovaných predajcov Lexus.