KONTAKTNÉ ÚDAJE

VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ubezpečenie o ochrane súkromia
Ochranu vášho súkromia neberieme na ľahkú váhu a vaše údaje budú použité výhradne pre splnenie vašej žiadosti o zaslanie katalógu. Divízia Lexus, v rámci svojich zásad, neposkytuje vaše údaje iným organizáciám, ktoré s našou spoločnosťou nie sú nijako prepojené.