1. new-cars
  2. nx
  3. EV Capability
VYBERTE SI
NOVÝ MODEL NX

PRISPIEVAME K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE

Klimatické zmeny sú jednou z najdôležitejších výziev, ktoré musíme prekonať. Dnes si viac ako kedykoľvek predtým musíme uvedomiť, že dnešné činy budú utvárať našu budúcnosť. Pozrite sa, akú úlohu môže zohrať nový model NX vo výzve, pred ktorou všetci stojíme.

LEXUS NX

UTVÁRAME BUDÚCNOSŤ

Z továrne až na cestu – pozrite sa, čo robí spoločnosť Lexus pre to, aby pomáhala chrániť planétu a znižovala vplyv klimatických zmien.

LEXUS NX

PLNÍME NAŠU EMISNÚ VÝZVU

Spoločnosť Lexus zaradila do svojho programu udržateľnosti ambiciózne dlhodobé výzvy na riešenie rizík spojených s klímou. Keďže Lexus NX je v ponuke ako plug-in hybridný (PHEV) model, hybridné elektrické vozidlo (HEV), ako aj so zážihovými motormi, spĺňa všetky potreby v oblasti životného štýlu a zároveň prispieva k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti.
LEXUS NX

ZNIŽUJEME EMISIE

Model PHEV NX prekonáva väčšinu svojich konkurentov spojením výkonu a účinnosti a je absolútnym lídrom v kategórii luxusných SUV strednej triedy. Plug-in hybridný systém, ktorým je vybavený model NX vo verzii PHEV, tvorí tepelne účinný 2,5-litrový radový štvorvalcový motor, vysokokapacitný lítiovo-iónový akumulátor s vysokým výkonom a predný a zadný elektromotor. Emisie CO2 dosahujú len 20 g/km a spotreba paliva 0,9 l/100 km.
LEXUS NX

PRÍSTUP ZOHĽADŇUJÚCI CELÚ ŽIVOTNOSŤ VOZIDLA

Spoločnosť Lexus znížila emisie CO2 v novom modeli NX tým, že zohľadnila celý životný cyklus vozidla: od návrhu a výroby cez jeho používanie až po fázu recyklácie. Snažíme sa každý model vyvíjať tak, aby prinášal čo najlepšie environmentálne výsledky. Na meranie celkového vplyvu vozidla na životné prostredie sa vykonávajú podrobné analýzy hodnotenia jeho životnosti (životného cyklu) podľa normy ISO 14040/44.
LEXUS NX

OPTIMALIZUJEME ZDROJE

Model NX bol skonštruovaný tak, aby bol úsporný z hľadiska spotreby surovín, paliva a vplyvu na životné prostredie. Keďže suroviny sú obmedzené, neustále sa snažíme nachádzať nové spôsoby zavádzania hospodárneho využívania zdrojov. Pomocou veľkokapacitných drvičov dokážeme recyklovať oceľ a farebné kovy.
LEXUS NX

ZAČÍNA TO V ZÁVODE

Náš závod Mijata v Japonsku neustále zavádza procesy šetrnejšie k životnému prostrediu. S cieľom znížiť emisie CO2 sme pridali aj aktívne opatrenia, ako je napríklad zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie. Konkrétne sa využíva fotovoltaická výroba energie, geotermálna energia a vodíková energia s cieľom nepretržite dosahovať nulové emisie CO2.

Spoločnosť Lexus sa tiež snaží minimalizovať spotrebu a znečistenie vody. Výsledkom činnosti nášho závodu v oblasti odpadových vôd je vyčistená voda, ktorá je dostatočne čistá na to, aby sa v nej darilo rybám.

LEXUS NX

ÚCTA K PLANÉTE

Naše nepretržité úsilie o ochranu životného prostredia vychádza z úprimnej úcty a skutočného záujmu o našu planétu. Náš závod Mijata, kde sa vyrába model NX, sa podieľa na činnostiach zameraných na skrášlenie životného prostredia v regióne. Zapojili sme sa aj do národného lesného programu, v rámci ktorého sa dobrovoľníci z našej spoločnosti aktívne zapájajú do čistiacich prác.