lexus wltp hero

ÚVOD

POSTUP TESTOVANIA VOZIDIEL PODĽA ŠTANDARDOV WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure)

Nová skúšobná metóda pre úsporu paliva a emisií.

Od 80. rokov minulého storočia boli testy emisií a spotreby paliva nových automobilov vykonávané podľa štandardov NEDC (New European Driving Cycle). Od 1. septembra 2017 bol zavedený nový štandard testovania - WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Ten poskytuje kupujúcim automobilov ako aj ich majiteľom realistickejšie dáta pre pochopenie ich výkonu.

    lexus wltp section nedc to wltp

OD NEDC K WLTP: Čo sa mení?

Spolu s pokrokom v technológiách a zmenami jazdných podmienok dochádza k náhrade takmer 40-ročného testovacieho cyklu podľa štandradov NEDC. Testovanie podľa nových štandardov WLTP prináša testovacie podmienky bližšie skutočnosti. Laboratórne merania tak lepšie odrážajú výkonnosť vozidla na cestách a umožňujú tým presnejší výpočet a porovnanie spotreby paliva a emisií.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ OD WLTP TESTOV?

Testovací cyklus

Dynamické testy, ktoré vernejšie odrážajú správanie v reálnej prevádzke.

Čas cyklu

Test trvá 30 minút, čo predstavuje nárast o 10 minút.

Fázy jazdy

Dynamickejšie fázy: 52 % jazdy v meste, 48 % jazdy mimo mesta.

Dĺžka cyklu

Dĺžka cyklu je 23,25 km, čo predstavuje viac ako dvojnásobnú vzdialenosť oproti predchádzajúcim testom.

Priemerná a maximálna rýchlosť

Priemerná rýchlosť je 46,5 km/h (nárast o 12,5 km/h), zatiaľ čo maximálna rýchlosť je zvýšená na 131 km/h.

Voliteľné vybavenie

Do úvahy sa berie aj dodatočné vybavenie vozidla (ovplyvňujúce CO2 a spotrebu).

Prevodové stupne

Každé vozidlo má odlišné body radenia, nie sú pevne stanovené.

Teploty počas testu

Merania, ktoré sa doteraz robili pri teplotách 20 – 30 °C sa podľa nových štandardov robia pri teplotách 23 °C (a hodnoty CO2 sa merajú pri 14 °C).

ZAVÁDZAME VYŠŠIU TRANSPARENTNOSŤ

Od septembra 2017 do septembra 2018 sa všetky nové autá budú musieť prispôsobiť postupom testovania WLTP (ľahké úžitkové vozidlá nasledujú o rok neskôr). Prvým modelom Lexus certifikovaným podľa WLTP je v 4. kvartáli 2017 model RC F.

V spoločnosti Lexus vítame prechod na štandardy WLTP. Sme presvedčení, že poskytnú našim zákazníkom presnejší základ pre výpočet spotreby paliva a emisií. Ako líder v oblasti čistej mobility už desaťročia skúmame, ako vyrábať vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Vyrábame technológie ako napr. hybridný pohon, ktoré sa osvedčili pri znižovaní emisií skleníkových plynov a pomáhajú pri prechode k nízkouhlíkovej spoločnosti.

 •     lexus wltp quote full width
      lexus wltp quote

  „HYBRIDNÁ TECHNOLÓGIA JE HLAVNÝM PILIEROM PROGRAMU PRI VÝRBE NAŠICH AUTOMOBILOV. VĎAKA NEJ DOKÁŽEME ZNÍŽIŤ EMISIE UHLÍKA DO ROKU 2050 O 90 % V POROVNANÍ S ROKOM 2010."

  Johan Van Zyl, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Europe
    lexus wltp section everyday tests

TESTOVANIE V PODMIENKACH BEŽNEJ PREVÁDZKY, REALISTICKÉ VÝSLEDKY

Nové testy WLTP umožňujú, aby laboratórne merania lepšie odrážali situácie, ktoré zažívate v každodennom živote. To znamená, že spotreba paliva a hodnoty emisií pri nových autách sú oveľa bližšie hodnotám, ktoré môžete skutočne dosiahnuť.

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

 • Zmení sa reálna spotreba paliva môjho vozidla?

  Nie, vaša skutočná spotreba paliva zostane rovnaká, ale je možné, že vaše vozidlo z dôvodu prísnejšieho testovacieho cyklu WLTP dosiahne vyššiu oficiálnu hodnotu CO2 a hodnoty spotreby paliva - bližšie k tomu, čo reálne dosahujete.

 • Prečo sa náhle zvýšila NEDC hodnota môjho auta?

  Počas prechodného obdobia (do konca roka 2020) budú NEDC hodnoty uvádzané paralelne s hodnotami WLTP. Keďže starý postup NEDC už nie je možné používať, predpisy vyžadujú, aby sa hodnoty CO2 podľa WLTP prepočítali na hodnoty ekvivalentné podľa NEDC pomocou „korelačného prepočtu“. Tento postup sa vykoná buď pomocou simulačného nástroja vyvinutého Európskou komisiou, alebo prostredníctvom opätovného fyzického testovania, čo môže u vášho vozidla viesť k vyšším nameraným hodnotám CO 2 podľa NEDC, pretože ide o aktualizovanú verziu NEDC založenú na štandardoch WLTP.