concept cars

KONCEPTY
LEXUS

Koncepty Lexus poskytujú fascinujúce ukážky budúceho smerovania nášho dizajnu.

main menu lexus brand

DIZAJN A
INOVÁCIE

Zoznámte sa s odvážnym a dynamickým dizajnom značky Lexus.

hybrid cars

HYBRIDNÉ
MODELY

Lexus Hybrid Drive inteligentne kombinuje pohon elektromotora a zážihového motora.

lexus service

PREPREDAJNÉ
SLUŽBY
LEXUS

Služby a servis pre majiteľov vozidiel Lexus.

used cars

JAZDENÉ
VOZIDLA

Ponuka preverených jazdených vozidiel od všetkých autorizovaných predajcov Lexus.

PODMIENKY UŽÍVANIA

PODMIENKY STRÁNOK LEXUS

Používaním stránok LEXUS ste pristúpili na tieto podmienky bez obmedzenia a výhrad. Váš prístup na stránky LEXUS je takto podrobený týmto zásadám a rovnako tak všetkým príslušným zákonom.

Copyright © Toyota Motor Czech ("TMCZ")

OBSAH

Stránky Lexus obsahujú informácie týkajúce sa výrobkov a špeciálnych ponúk Lexus. Výrobky Lexus popísané na týchto stránkach sú ponúkané na predaj len v Európe, špeciálne ponuky popísané na týchto stránkach sú platné len v krajinách uvedených v rámci danej ponuky.

Všetky informácie obsiahnuté na týchto stránkach majú len informatívny charakter, bez právneho nároku.

Snažíme sa o to, aby informácie uvedené na stránkach boli čo najúplnejšie. TME a TMCZ si však vyhradzujú právo vykonávať kedykoľvek bez upozornenia zmeny u modelov, výbav či špecifikácií.

CENY PRODUKTOV LEXUS

Informácie o cenách obsiahnuté na týchto stránkach alebo získané ich prostredníctvom slúžia len pre informačné účely. Ceny sú odporúčané maloobchodné ceny a skutočné ceny u autorizovaného predajcu Lexus sa môžu líšiť. Nákup ktoréhokoľvek výrobku Lexus bude závisieť od termínov a podmienok jednotlivej kúpnej zmluvy.

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2

Všetky hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 uvádzané na týchto webových stránkach pochádzajú z meraní vykonávaných v kontrolovanom prostredí, v súlade s požiadavkami smernice č. 80/1268/EEC vr. dodatkov, na vozidlách zo štandardnej produkcie v základných výrobných verziách. Pre podrobnejšie informácie alebo v prípade záujmu o základnú výrobnú verziu automobilu, prosím, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 u vášho vozidla sa môžu od takto nameraných hodnôt líšiť. Významnú úlohu pri určovaní spotreby paliva a emisií CO2 totiž zohráva štýl jazdy, ale i rad ďalších faktorov (ako sú jazdné podmienky, hustota premávky, stav vozidla, vybavenie vozidla, náklad, počet cestujúcich a iné).

OSOBNÉ ÚDAJE

Akékoľvek osobné údaje, ktoré dodáte TME a TMCZ cez stránky Lexus, budú použité u TME a TMCZ len na zlepšenie služieb, ktoré vám TME a TMCZ poskytuje. TME a TMCZ sa vynasnaží v maximálnej miere zabezpečiť bezpečné zhromažďovanie, prenos a uchovávanie osobných údajov v zhode s charakterom týchto údajov. TME nebude používať vaše osobné údaje pre dodávanie vám akýchkoľvek nevyžiadaných oznamov alebo informácií, ani ich odovzdávať alebo predávať ktorejkoľvek tretej strane bez vášho dovolenia.

V prípadoch, keď TME nie je povinná monitorovať a/alebo posudzovať vstupy vložené na stránky Lexusu ich užívateľovi a keď nevníma žiadnu svoju zodpovednosť či povinnosť voči takým užívateľským vstupom, vyhradzuje si TME právo také užívateľské vstupy príležitostne kontrolovať a prípadne ich zo stránok bez udania dôvodu odstrániť.

AUTORSKÉ PRÁVA

Celý obsah stránok je chránený autorským právom. Informácie, texty, obrázky alebo grafiku obsiahnutú na týchto stránkach smiete používať len pre vaše osobné, nekomerčné potreby a nesmiete ich reprodukovať, upravovať, vysielať, predávať ani publikovať, vcelku ani ich časti, pre akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu TME či TMCZ.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Všetky obchodné značky a logá uvedené na týchto stránkach sú vlastníctvom Toyota Motor Corporation of Japan, TME, TMCZ alebo tretích strán. Je zakázané ich používať, sťahovať, kopírovať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu Toyota Motor Corporation, TME, TMCZ alebo tretej strany, ktorá môže byť v danom prípade zapojená.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Internetová stránka Lexus môže obsahovať hypertextové odkazy inej internetovej stránky, ktoré sú celkom nezávislé na tejto internetovej stránke. TME tieto stránky nezastupuje, ani nezaručuje presnosť, úplnosť alebo vierohodnosť informácií obsiahnutých na týchto hypertextových odkazoch alebo iných internetových stránkach. Na ostatné internetové stránky, odkazované z internetovej stránky Lexus vstupujete na svoje vlastné riziko.

PRESNOSŤ ÚDAJOV NEZARUČENÁ

Hoci sa TME a TMCZ snažia v maximálnej možnej miere zabezpečiť, aby všetky informácie na týchto stránkach boli správne, nemôže zaručiť ich presnosť.. TME ani TMCZ nepreberajú zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť ktorejkoľvek informácie obsiahnutej na týchto stránkach.

AKTUALIZÁCIA PODMIENOK

TME a TMCZ si vyhradzujú právo aktualizovať tieto podmienky a pravidlá, kedykoľvek to budú vyžadovať potreby ich činnosti.

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky LEXUS, k registraci uživatelské aktivity na stránkách LEXUS a zhodnocení a vylepšení stránek LEXUS tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TCE-CZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.