FINANCOVANIE A POISTENIE

Lexus Financial Services vníma zákazníkov značky Lexus ako tých, ktorí kladú zvláštny dôraz na výhodnosť, istotu a rentabilitu každého obchodu. Naša koncepcia značkových finančných služieb Lexus je založená na princípe chápania týchto súvislostí, či už ide o vaše podnikanie alebo súkromný rozpočet. Vďaka viac ako 10-ročnej skúsenosti na trhu dbáme na to, aby služby, ktoré vám ponúkame, boli pripravené do najmenších detailov a rešpektovali vaše potreby. Naším hlavným cieľom je neustále zdokonaľovanie produktov tak, aby vám prinášali maximálny úžitok. Ste spolutvorcami našich produktov. Dovoľujeme si Vám ponúknuť tieto produktové rady:

Leasingové produkty
 • Lexus Leasing
 • Lexus Rent
 • Lexus Kredit
 • Lexus Garant
Poistenie
 • Lexus Poistenie
Viac informácií o produktoch, poplatkoch, uzavretí zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk

LEASINGOVÉ PRODUKTY

Leasing je v Slovenskej republike tradičným spôsobom financovania. Záleží iba na vás, či sa rozhodnete pre finančný alebo operatívny leasing. Finančný leasing (Lexus Leasing) vám umožní pomocou nízkych mesačných splátok uhradiť zostávajúcu časť ceny vozidla a previesť vozidlo do svojho majetku prostredníctvom opcie. Operatívny leasing (Lexus Rent) vám zaistí pravidelnú obmenu vášho vozového parku - po skončení prenájmu vozidlo vrátite a obstaráte si nové. Dovoľujeme si Vám ponúknuť tieto produktové rady:

 • Lexus Leasing Image
  • - mimoriadna splátka 10 % – 70 % z obstarávacej ceny vozidla,
  • - dĺžka zmluvy 36 až 60 mesiacov (podľa platnej legislatívy),
  • - po celú dobu trvania leasingovej zmluvy je fixné a výhodné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) súčasťou pravidelných splátok,
  • - pocelú dobu trvania leasingovej zmluvy je havarijné poistenie s atraktívnymi sadzbami a s možnosťou poistenia GAP (nové vozidlá) fixné a je súčasťou pravidelných splátok,
  • - zmluva je pri opcii ukončená zaplatením kúpnej ceny v symbolickej výške 1 € vrátane DPH,
  • - zmluvu je možné uzatvoriť na akýkoľvek model značky Lexus (iba nové vozidlá).

  Lexus Rent Image
 • Ak nechcete riešiť po ukončení nájomnej zmluvy otázku čo s vozidlom, ponúkame Vám operatívny leasing (prenájom). Podnikatelia a obchodné spoločnosti pri tomto produkte ocenia predovšetkým priaznivú mesačnú splátku, ktorá je daňovo uznateľným nákladom v plnej výške, zníženú administratívu spojenú s prevádzkou vozidla a zaistenie pravidelnej obmeny vozového parku. Mesačné nájomné vychádza z nasledovných parametrov:

  • - mimoriadna splátka nájomného vopred sa štandardne pohybuje od 10% do 30% z obstarávacej ceny vozidla, je však možné financovať až 100 % obstarávacej ceny vozidla,
  • - štandardná dĺžka zmluvy je 24, 36 alebo 48 mesiacov,
  • - maximálny počet najazdených kilometrov v rámci leasingovej zmluvy je 160 000 km,
  • - po celú dobu trvania nájomnej zmluvy je fixné a výhodné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) súčasťou pravidelných splátok,
  • - po celú dobu trvania nájomnej zmluvy je havarijné poistenie s atraktívnymi sadzbami fixné a je súčasťou pravidelných splátok,
  • - po ukončení zmluvy sa vozidlo vracia späť do našej spoločnosti, zákazník preto nemusí riešiť otázku ponechania / predaja vozidla, môže si prenajať nové vozidlo a tým optimalizovať náklady na prevádzku,
  • - zákazníkovi pri vrátení vozidla nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky alebo náklady, ak opotrebenie vozidla zodpovedá zmluvným podmienkam.

  Viac informácií o produktoch, poplatkoch, uzavretí zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.

ÚVEROVÉ PRODUKTY

 • Úverové produkty sú dnes najžiadanejšou formou financovania, a to nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre podnikateľov. Flexibilita, jednoduchosť a špecifické výhody úverového produktu sú faktory, ktoré zaistia, aby si vybral naozaj každý. A navyše, pokiaľ ste podnikateľ alebo vlastník obchodnej spoločnosti a zároveň ste platca DPH, určite oceníte, že si môžete pri tomto type produktu nárokovať vrátenie DPH z celého vozidla ihneď pri jeho obstaraní. A pokiaľ hovoríme o flexibilite, poznáte iný finančný produkt, ktorý vám umožní predčasne veľmi jednoducho splatiť zmluvu? Zatiaľ nie? Vyskúšajte produkt Lexus Kredit a presvedčte sa, že aj finančné služby majú svoje prémiové produkty.

  Lexus Credit Image
 • Rozsahom ponuky možných variantov je bezkonkurenčne najlepším produktom v našom portfóliu. Navyše je často základom špeciálnych akciových ponúk, preto vám tiež odporúčame zalistovať v sekcii Akciové ponuky. Parametre produktu pomôžu naplniť aj tie najnáročnejšie očakávania:

  • - štandardná financovaná čiastka sa pohybuje v rozmedzí 30% - 90% z obstarávacej ceny (to znamená, že minimálna výška vlastných prostriedkov je 10% z obstarávacej ceny vozidla),
  • - dĺžka úverovej zmluvy je 12 až 60 mesiacov,
  • - po celú dobu trvania úverovej zmluvy je fixné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) súčasťou pravidelných splátok,
  • - po celú dobu trvania úverovej zmluvy je havarijné poistenie s atraktívnymi sadzbami a s možnosťou poistenia GAP (nové vozidlá) fixné a je súčasťou pravidelných splátok,
  • - produkt možno štandardne použiť na financovanie vozidiel značky Lexus (nové aj ojazdené vozidlá),
  • - zmluva zaniká splatením celej istiny (úveru); úverovú zmluvu je možné aj predčasne splatiť, po dohode s našou spoločnosťou.

  Lexus Garant Image
 • Špeciálnym rysom, ktorý odlišuje tento úverový produkt od iných, je garantovaná budúca hodnota vozidla. Tá umožňuje zákazníkovi dosiahnuť veľmi priaznivých mesačných splátok a navyše rozhodnúť o spôsobe ukončenia zmluvy až v priebehu financovania. Práve to môže byť niekedy veľmi dôležité, veď aj vaše potreby sa môžu meniť v čase. Produkt je preto možné nastaviť veľmi flexibilne.

  Parametre:

  • výška vlastných prostriedkov 10% – 30% z obstarávacej ceny vozidla,
  • dĺžka zmluvy 36 mesiacov a 48 mesiacov na vybrané modely (CT, IS, NX, UX) až 60 mesiacov,
  • súčasťou pravidelných mesačných splátok po celú dobu úverovej zmluvy je Lexus Poistenie Basic+, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie s poistením GAP a spoluúčasťou 5% min. 150 €,
  • zmluvu je možné uzatvoriť na vybrané modely Lexus (iba nové vozidlá)
  • na konci zmluvného obdobia môžete zvoliť jeden z nasledujúcich variantov:
  1. odkúpenie vozidla v trhovej hodnote predajcom (minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla) a využitie ponuky na nákup nového vozidla so špecifikáciou podľa momentálnych potrieb, vrátane úveru Lexus Garant
  2. doplatenie úveru uhradením garantovanej budúcej hodnoty vozidla a ponechanie si vozidla
  3. pokračovanie vo financovaní poslednej zvýšenej splátky formou novej úverovej zmluvy do konečného splatenia
  4. odkúpenie vozidla v trhovej hodnote predajcom (minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla) bez využitia možnosti kúpy nového vozidla.
  Viac informácií o produktoch, poplatkoch, uzavretí zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.

POISTENIE

 • Neoddeliteľnou súčasťou ponuky Lexus Financial Services je okrem financovania vozidiel aj poistenie, a to konkrétne poistenie týkajúce sa rizík spojených s prevádzkou vozidla. V rámci ponuky Lexus Poistenia vám ponúkame niekoľko unikátnych prvkov, ktoré umožňujú maximalizovať ochranu vašej investície, minimalizujú administratívu pri poistnej udalosti a celkovo zvyšujú pridanú hodnotu poistenia na prémiovú úroveň.

  Lexus Pojisteni Image
 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)

  Povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona, a to pre každého vlastníka motorového vozidla. Vzťahuje sa na:
  • škody na zdraví,
  • náklady pri usmrtení,
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vozidla,
  • uniknutý zisk.
  Moduly poistného krytia:

  Štandard: 5 mil. € limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a pri usmrtení, 1 mil. € limit pri vecných škodách a ušlom zisku, asistenčné služby Allianz Assistance za príplatok.

  Optimal: 10 mil. € limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a pri usmrtení, 5 mil. € limit pri vecných škodách a uniknutom zisku, asistenčné služby Allianz Assistance bezplatne.

  Havarijné poistenie (HP)

  Výhodná poistná sadzba pre samostatné havarijné poistenie, ktorá obsahuje všetky potrebné poistné krytia, na ktoré ste zvyknutí, a to aj v rámci štandardných sadzieb s modulom OPTIMAL+:
  • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, pre prípad odcudzenia vozidla a pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
  • vandalizmus,
  • škody spôsobené hlodavcami,
  • non-stop asistenčné služby Allianz Assistance v Slovenskej republike aj v zahraničí zahrnuté v poistení,
  • úhrada nákladov spojených s opravou vozidla v autorizovanom servise značky Lexus.

  Asistenčné služby Allianz Assistance:

  • príchod cestnej služby, oprava vozidla na mieste a jeho odtiahnutie,
  • ubytovanie v núdzovej situácii pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
  • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
  • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

  Poistenie finančnej straty (GAP)

  Obávate sa o svoje financie v prípade vzniku totálnej škody alebo odcudzenia vášho vozidla? Poistenie finančnej straty vám zabezpečí pokojný spánok. Práve tento druh poistenia kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou, ktorú berie poisťovňa do úvahy pri výplate poistného plnenia.

  Poistite si svoje vozidlo poistením GAP a vaše financie sú v bezpečí. Pripoistenie finančnej straty je možné uzatvoriť len v kombinácii s havarijným poistením a s náhradou spoluúčasti, splatnej pri poistnom plnení z havarijného poistenia. Poistenie sa uzatvára na nové vozidlá, a to s minimálnou dĺžkou na 3 roky a s maximálnou dĺžkou na 5 rokov.

  Lexus Poistenie je poskytované v rámci značkového poistenia Toyota Poistenie, ktoré poskytujeme v spolupráci s renomovanou poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

  Viac informácií o produktoch, poplatkoch, uzavretí zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.