concept cars

KONCEPTY
LEXUS

Koncepty Lexus poskytujú fascinujúce ukážky budúceho smerovania nášho dizajnu.

main menu lexus brand

DIZAJN A
INOVÁCIE

Zoznámte sa s odvážnym a dynamickým dizajnom značky Lexus.

hybrid cars

HYBRIDNÉ
MODELY

Lexus Hybrid Drive inteligentne kombinuje pohon elektromotora a zážihového motora.

lexus service

SLUŽBY
LEXUS

Služby a servis pre majiteľov vozidiel Lexus.

used cars

JAZDENÉ
VOZIDLÁ

Ponuka preverených jazdených vozidiel od všetkých autorizovaných predajcov Lexus.

FINANCOVANIE A POISTENIE

Lexus Financial Services vníma zákazníkov značky Lexus ako tých, ktorí kladú zvláštny dôraz na výhodnosť, istotu a rentabilitu každého obchodu. Naša koncepcia značkových finančných služieb Lexus je založená na princípe chápania týchto súvislostí, či už sa jedná o Vaše podnikanie, alebo súkromný rozpočet. Vďaka viac než 10-ročnej skúsenosti na trhu dbáme na to, aby služby, ktoré Vám ponúkame, boli pripravené do najmenších detailov a rešpektovali Vaše potreby. Našim hlavným cieľom je neustále zdokonaľovanie produktov tak, aby Vám prinášali maximálny úžitok. Ste spolutvorcami našich produktov. V tejto chvíli si Vám dovoľujeme ponúknuť tieto produktové rady:

Leasingové produkty
 • Lexus Leasing
 • Lexus Rent
 • Lexus Kredit
 • Lexus Garant
Poistenie
 • Lexus Poistenie

Viac informácií k produktom, poplatkom, uzavretiu zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.

LEXUS GARANT 

Pre tých, ktorí ocenia garantovanú budúcu hodnotu svojho vozidla

Produktom Lexus Garant si môžete zaistiť nízke mesačné splátky a zároveň garantovanú budúcu hodnotu Vášho nového vozidla Lexus. V okamihu nákupu Vášho nového Lexusu definujeme jeho budúcu hodnotu a zaviažeme sa minimálne za túto čiastku Vaše vozidlo vykúpiť. Pochopiteľne, iba ak sa tak rozhodnete.

Čo je garantovaná budúca hodnota?

Lexus garantuje minimálnu hodnotu vozidla na konci Vášho zmluvného vzťahu a preberá na seba plnú zodpovednosť vykúpením Vášho vozidla za túto cenu. Čo Vám to prinesie? 

 • minimalizácia Vašich rizík
 • vyhnete sa výkyvom na trhu jazdených vozidiel
 • budete mať istého kupujúceho na vozidlo

Čo získate produktom Lexus Garant?
 • nízke vlastné zdroje
 • nízke mesačné splátky
 • garantovanú budúcu hodnotu
 • periodickú obmenu Vášho vozidla bez finančnej náročnosti

Parametre:
 • úroková sadzba 2,49% p.a
 • výška vlastných prostriedkov 10% - 30% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka zmluvy 36 mesiacov alebo 48 mesiacov
 • celkový nájazd 60 000 km pre 36 mesiacov a 80 000 km pre 48 mesiacov
 • súčasťou pravidelných mesačných splátok po celú dobu úverovej zmluvy je Toyota Poistenie Basic+, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie s poistením GAP a spoluúčasťou 5%, min. 150 Euro (čelné sklo bez spoluúčasti)
 • garantovaná budúca hodnota vozidla vo výške 38% pre dĺžku zmluvy 36 mesiacov a 30% pre dĺžku zmluvy 48 mesiacov
 • zmluvu možno uzavrieť na vybrané modely Lexus (iba nové vozidlá)

Lexus Garant v číslach

V prípade, že sa rozhodnete pre vozidlo Lexus s obstarávacou cenou 46 600 EUR, budete mať po 4 rokoch financovania garantovaný výkup vozidla minimálne v hodnote 13 980 EUR. Dá sa očakávať, že Vám autorizovaný dealer Lexus ponúkne čiastku vyššiu, ktorú potom môžete použiť ako akontáciu na Váš nový Lexus! 

Váš nový Lexus

Cena vozidla: 46 600 EUR 

Vlastné zdroje: 4 660 EUR

Doba financovania: 48 mesiacov

Ročný nájazd: 20 000 km (80 00 km celkom) 

Garantovaná budúca hodnota: 13 980 EUR*

Očakávaná trhová hodnota (odhad): 19 200 EUR

Nad rámec garantovanej hodnoty: 5 220 EUR 

Vlastné zdroje na Váš nový Lexus: 


*Dá sa očakávať, že Vám autorizovaný predajca Lexus ponúkne vyššiu výkupnú hodnotu ako je garantovaná budúca hodnota a rozdiel potom môžete použiť ako vlastné zdroje pre Váš nový Lexus! 


Ako dostupný je Váš nový Lexus? Napríklad:

Copy of 1440hreo

Vaše Možnosti na konci zmluvného vzťahu

 • Vaše Možnosti na konci zmluvného vzťahu
 • Doplatenie úveru uhradením poslednej zvýšenej splátky (garantovanej budúcej hodnoty vozidla) a ponechanie si vozidla.
 • Pokračovanie vo financovaní poslednej zvýšenej splátky (garantovaná budúca hodnota vozidla) formou novej úverovej zmluvy za výhodných podmienok.
 • Doplatením úveru odkupom vozidla dealerom minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla.


* Mesačné splátky úveru Lexus Garant pre podnikateľov. Vyššia garantovaná budúca hodnota vozidla je závislá na dodržaní zmluvných podmienok, poskytovateľ si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť jej parametre. Poskytovateľom financovania je Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Viac informácií a konkrétnu ponuku modelov a financovania získate u autorizovaných predajcov Lexus.

LEASINGOVÉ PRODUKTY

Leasing je v Slovenskej republike tradičným spôsobom financovania. Záleží iba na Vás, či sa rozhodnete pre leasing finančný alebo operatívny. Finančný leasing (Lexus Leasing) Vám umožní pomocou nízkych mesačných splátok uhradiť zostávajúcu časť ceny vozidla a pri využití opcie vozidlo následne previesť do svojho majetku. Operatívny leasing (Lexus Rent) Vám zaistí pravidelnú obmenu Vášho vozového parku - po skončení prenájmu vozidlo vrátite a obstaráte si nové. V tejto chvíli si Vám dovoľujeme ponúknuť tieto produkty:

lexus leasing

 • mimoriadna splátka 10 % – 70 % z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka zmluvy 36 až 60 mesiacov (podľa platnej legislatívy)
 • fixné a výhodné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je súčasťou pravidelných splátok počas celej doby trvania leasingovej zmluvy
 • havarijné poistenie s atraktívnymi sadzbami a s možnosťou poistenia GAP (nové vozidlá) je fixné počas celej doby trvania leasingovej zmluvy a je súčasťou pravidelných splátok
 • zmluva je pri využití opcie ukončená zaplatením kúpnej ceny v symbolickej výške 1 € vrátane DPH
 • zmluvu je možné uzatvoriť na akýkoľvek model značky Lexus (iba nové vozidlá).

Lexus Rent

Ak chcete využiť výhody prenájmu bez potreby riešiť otázku, ako naložiť s vozidlom po ukončení nájomnej zmluvy, ponúkame Vám produkt postavený na základoch operatívneho leasingu (prenájmu). Podnikatelia a obchodné spoločnosti pri tomto produkte ocenia predovšetkým priaznivú mesačnú splátku, ktorá je daňovo uznateľným nákladom v plnej výške, zníženú administratívu spojenú s prevádzkou vozidla a zaistenie pravidelnej obmeny vozového parku. Mesačné nájomné vychádza z nasledovných parametrov:

 • mimoriadna splátka nájomného vopred sa štandardne pohybuje od 10% do 30% z obstarávacej ceny vozidla, je však možné financovať až 100 % obstarávacej ceny vozidla
 • štandardná dĺžka zmluvy je 24, 36 alebo 48 mesiacov
 • maximálny počet najazdených km v rámci leasingovej zmluvy je 160 000
 • fixné a výhodné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je súčasťou pravidelných splátok po celú dobu trvania nájomnej zmluvy
 • havarijné poistenie s atraktívnymi sadzbami je fixné po celú dobu trvania nájomnej zmluvy a je súčasťou pravidelných splátok
 • po ukončení zmluvy sa vozidlo vracia späť do našej spoločnosti, zákazník preto nemusí riešiť otázku ponechania / predaja vozidla, môže si prenajať vozidlo nové a tým pádom optimalizovať náklady na prevádzku
 • ak zodpovedá opotrebenie vozidla zmluvným podmienkam, nie sú zákazníkovi účtované žiadne dodatočné poplatky alebo náklady pri vrátení vozidla.

Viac informácií k produktom, poplatkom, uzavretiu zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.

ÚVEROVÉ PRODUKTY

Úverové produkty sú dnes najžiadanejšou formou financovania a to nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre podnikateľov. Flexibilita, jednoduchosť a špecifické výhody úverového produktu sú faktory, ktoré zaistia, aby si vybral naozaj každý. A naviac, pokiaľ ste podnikateľ alebo vlastník obchodnej spoločnosti a zároveň ste platca DPH, určite oceníte, že pri tomto type produktu si môžete nárokovať vrátenie DPH z celého vozidla ihneď pri jeho obstaraní. A pokiaľ hovoríme o flexibilite, poznáte iný finančný produkt, ktorý Vám umožní zmluvu veľmi jednoducho predčasne splatiť? Zatiaľ nie? Vyskúšajte produkt Lexus Kredit a presvedčte sa, že aj finančné služby majú svoje prémiové produkty.

lexus kredit

Rozsahom ponuky možných variantov je bezkonkurenčne najlepším produktom v našom portfóliu. Navyše je často základom špeciálnych akčných ponúk, preto Vám tiež odporúčame zalistovať si v sekcii Akčné ponuky. Parametre produktu pomôžu naplniť aj tie najnáročnejšie očakávania:

 • štandardná financovaná čiastka sa pohybuje v rozmedzí 30% - 90% z obstarávacej ceny (tzn., že minimálna výška vlastných prostriedkov je 10% z obstarávacej ceny vozidla)
 • dĺžka úverovej zmluvy je 12 až 60 mesiacov
 • fixné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je súčasťou pravidelných splátok počas celej doby trvania úverovej zmluvy
 • havarijné poistenie s atraktívnymi sadzbami a s možnosťou poistenia GAP (nové vozidlá) je fixné počas celej doby trvania úverovej zmluvy a je súčasťou pravidelných splátok
 • produkt možno štandardne použiť na financovanie vozidiel značky Lexus (nové aj ojazdené vozidlá)
 • zmluva zaniká splatením celej istiny (úveru); úverovú zmluvu je možné po dohode s našou spoločnosťou aj predčasne splatiť.

garant

Špeciálnym rysom, ktorý odlišuje tento úverový produkt od iných, je garantovaná budúca hodnota vozidla. Tá umožňuje zákazníkovi dosiahnuť veľmi priaznivé mesačné splátky a naviac rozhodnúť o spôsobe ukončenia zmluvy až v priebehu financovania. Práve to môže byť niekedy veľmi dôležité, veď aj Vaše potreby sa môžu v čase meniť. Produkt je preto možné nastaviť veľmi flexibilne.

Parametre:

 • výška vlastných prostriedkov 10% – 30% z obstarávacej ceny vozidla,
 • dĺžka zmluvy 36 mesiacov a 48 mesiacov,
 • súčasťou pravidelných mesačných splátok po celú dobu úverovej zmluvy je Lexus Poistenie Basic+, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie s poistením GAP a spoluúčasťou 5% min. 150 €,
 • zmluvu je možné uzatvoriť na vybrané modely Lexus (iba nové vozidlá)
 • na konci zmluvného obdobia môžete zvoliť jeden z nasledujúcich variantov:

1. odkup vozidla v trhovej hodnote dealerom (minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla) a využitie ponuky na nákup vozidla nového v špecifikácii podľa momentálnych potrieb, vrátane úveru Lexus Garant
2. doplatenie úveru uhradením garantovanej budúcej hodnoty vozidla a ponechanie si vozidla
3. pokračovanie vo financovaní poslednej zvýšenej splátky formou novej úverovej zmluvy do konečného splatenia
4. odkup vozidla v trhovej hodnote dealerom (minimálne za garantovanú budúcu hodnotu vozidla) bez využitia možnosti kúpy vozidla nového.


Viac informácií k produktom, poplatkom, uzavretiu zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.

POISTENIE

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky Lexus Financial Services je okrem financovania vozidiel aj poistenie a to konkrétne poistenie týkajúce sa rizík spojených s prevádzkou vozidla. V rámci ponuky Lexus Poistenia Vám ponúkame niekoľko unikátnych prvkov, ktoré umožňujú maximalizovať ochranu Vašej investície, minimalizujú administratívu pri poistnej udalosti a celkovo zvyšujú pridanú hodnotu poistenia na prémiovú úroveň.

Lexus Pojisteni

Povinné zmluvné poistenie (PZP) 

Povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona a to pre každého vlastníka motorového vozidla. Vzťahuje sa na:

 • škody na zdraví
 • náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vozidla
 • ušlý zisk

Moduly poistného krytia:

Štandard: 5 mil. € limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a pri usmrtení, 1 mil. € limit pri vecných škodách a ušlom zisku, asistenčné služby Allianz Assistance za príplatok.

Optimal: 10 mil. € limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a pri usmrtení, 5 mil. € limit pri vecných škodách a ušlom zisku, asistenčné služby Allianz Assistance bezplatne.

Havarijné poistenie (HP) 

Výhodná poistná sadzba pre samostatné havarijné poistenie, ktorá obsahuje všetky potrebné poistné krytia, na ktoré ste zvyknutí a to aj v rámci štandardných sadzieb s modulom OPTIMAL+:

 • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, pre prípad odcudzenia vozidla a pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
 • vandalizmus
 • škody spôsobené hlodavcami
 • non-stop asistenčné služby Allianz Assistance v Slovenskej republike aj v zahraničí zahrnuté v poistení
 • úhrada nákladov spojených s opravou vozidla v autorizovanom servise značky Lexus

Asistenčné služby Allianz Assistance:

 • príchod cestnej služby, oprava vozidla na mieste a jeho odtiahnutie
 • ubytovanie v núdzovej situácii pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

Poistenie finančnej straty (GAP) 

Obávate sa o Vaše financie v prípade vzniku totálnej škody alebo odcudzenia Vášho vozidla? Poistenie finančnej straty Vám zabezpečí kľudný spánok. Práve tento druh poistenia kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou, ktorú berie poisťovňa do úvahy pri výplate poistného plnenia. 

Poistite si Vaše vozidlo poistením GAP a Vaše financie sú v bezpečí. Pripoistenie finančnej straty je možné uzatvoriť len v kombinácii s havarijným poistením a s náhradou spoluúčasti, splatnej pri poistnom plnení z havarijného poistenia. Poistenie sa uzatvára na nové vozidlá a to s minimálnou dĺžkou na 3 roky a s maximálnou dĺžkou na 4 roky.

Lexus Poistenie je poskytované v rámci značkového poistenia Toyota Poistenie, ktoré poskytujeme v spolupráci s renomovanou poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Viac informácií k produktom, poplatkom, uzavretiu zmluvy a vzorové formuláre nájdete na stránkach www.toyotafinance.sk.

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky LEXUS, k registraci uživatelské aktivity na stránkách LEXUS a zhodnocení a vylepšení stránek LEXUS tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TCE-CZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.