1. Business
  2. Lexus Business Plus
  3. Finance and insurance
VYBERTE SI

FINANCIE A POISTENIE

FINANCOVANIE VÁŠHO MODELU LEXUS

Chápeme, že každá firma je jedinečná. Preto vám nákladovo prispôsobíme efektívny balík, ktorý bude fungovať pre vás a vašu spoločnosť.

Nájomná zmluva môže byť vynikajúcou voľbou z hľadiska nižšej mesačnej splátky a jednoduchého odovzdania vášho modelu Lexus späť na konci vašej zmluvy.

Pohodlná, minimálna administratívna záťaž a pevné náklady za vozový park kvôli jednoduchému zostavovaniu rozpočtu.
Bez rizika znehodnotenia alebo zníženia zvyškovej hodnoty.
Voliteľné balíky služieb a údržby.

Pomocou nákupu na splátky môžete ľahšie spravovať svoj rozpočet . Pevné mesačné splátky sú rozdelené na dohodnuté obdobie (do 5 rokov), po ktorom sa vlastníctvo prevedie na vás.

Flexibilná akontácia: vy rozhodnete o výške.
Bez veľkej poslednej splátky.
Možnosť uplatniť daňový odpis.
Váš model Lexus môže byť na súvahe zobrazený ako aktívum.

Osobný kontrakt je k dispozícii pre všetkých firemných používateľov a ponúka výhody vrátane fixných a dostupných splátok, dostupnej akontácie a troch flexibilných možností na konci zmluvy.

Flexibilná akontácia a splátky.
Budúca hodnota vášho modelu Lexus je zaručená.
Jednoduchšie plánovanie rozpočtu a hotovosti.

Lizing je finančný prenájom s následnou kúpou prenajatého vozidla. Nájomcom môžu byť podnikateľské subjekty a súkromné osoby.