1. Owners
 2. Connected Services
 3. Lexus Link App
 4. Terms of Use
VYBERTE SI

PODMIENKY POUŽÍVANIA PREPOJENÝCH SLUŽIEB

 

NÁJSŤ MOJE VOZIDLO

Prostredníctvom aplikácie Lexus Link+ (alebo prostredníctvom portálu Môj Lexus) môžete skontrolovať aktuálnu polohu vášho vozidla Lexus. Poloha vášho vozidla sa získava na základe posledného bodu GPS údajov prijatých z vášho vozidla.

Na mape si môžete zobraziť polohu vášho zaparkovaného vozidla Lexus spolu s adresou miesta (ak je k dispozícii) a časom, kedy vozidlo zastalo na danom mieste. Môžete aktivovať navigáciu, ktorá vás navedie k vášmu vozidlu (zobrazí trasu, vzdialenosť a čas chôdze k vášmu vozidlu Lexus) prostredníctvom účtu Môj Lexus alebo prostredníctvom iných aplikácií (napríklad Apple Maps, Google Maps atď.).
 
V prípade, že je vaše vozidlo Lexus vybavené zariadením umožňujúcim prístup na internet, poloha vášho vozidla sa aktuálne zaznamenáva počas jazdy, čo vám umožňuje zdieľať aktuálnu polohu s ostatnými. Nastavenie zdieľanej aktuálnej polohy vám umožňuje vybrať kontaktné osoby, s ktorými chcete zdieľať svoju polohu a na ako dlho. Na aktiváciu tejto funkcie treba spojiť s vašim profilom na sociálnej sieti.

 

ODOSLAŤ DO VOZIDLA

V prípade, že je vaše vozidlo Lexus vybavené navigačným systémom, môžete si v aplikácii Lexus Link+ navrhnúť svoju cestu podľa vlastného želania a potom ju odoslať do vášho vozidla Lexus. Môžete nastaviť zamýšľaný čas začiatku alebo cieľový čas príchodu. Výpočet trasy predpovedá pravdepodobné dopravné podmienky v danom čase a podľa toho uvedie čas cesty. Môžete si prezrieť cesty, ktoré ste odoslali, upraviť ich a znova odoslať do vášho vozidla Lexus. Na ceste do cieľa môžete pridať voliteľné miesta, ktoré vás zaujímajú.

Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke vašej autonavigačnej jednotky sú dostupné v používateľskej príručke vášho vozidla Lexus alebo na portáli Môj Lexus.

 

OD VOZIDLA K DVERÁM

V prípade, že je vaše vozidlo Lexus vybavené navigačným systémom, aplikácia Lexus Link+ vám po opustení vozidla navrhne cestu do cieľa, ktorý ste si nastavili v navigácii. Táto služba je založená na rozdiele medzi polohou vášho cieľa a polohou vášho zaparkovaného vozidla. Inými slovami, ak ste nemohli zaparkovať svoje vozidlo v blízkosti cieľa, ktorý ste nastavili vo svojej navigácii, môžete pokračovať v navádzaní cez aplikáciu Lexus Link+ aby ste dosiahli svoj konečný cieľ (napríklad pešo). Voliteľne môžete pokračovať v navigácii z iných mobilných aplikácií. Spracujeme polohu vašej cieľovej destinácie a polohu vášho (zaparkovaného) vozidla.

Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke navigácie sú dostupné v používateľskej príručke vášho vozidla Lexus alebo na portáli Môj Lexus.

 

DÁTA O JAZDE

Prostredníctvom aplikácie Lexus Link+ (alebo prostredníctvom portálu Môj Lexus) si môžete prezerať záznamy vášho štýlu jazdy/správania na základe geolokačných údajov, gyroskopických a G-senzorov, najazdených kilometrov a údajov o spotrebe paliva. Tieto záznamy budú sprístupnené pre každú cestu. Každú jednotlivú cestu môžete označiť ako „súkromnú“ alebo „služobnú“ a vygenerovať správu, v ktorej uvidíte udalosti, ako napríklad prudké brzdenie a prudké zrýchlenie, s ich časom a miestom.

 

PRIPOMIENKY

Na základe údajov o najazdených kilometroch vášho vozidla Lexus vás budeme informovať o nasledujúcich prípadoch údržby alebo servisu. Tieto pripomienky sú usporiadané na základe krajiny, v ktorej sa nachádzate a môžu sa líšiť v dostupnosti a/alebo presnosti. Po prijatí pripomienky si budete môcť dohodnúť stretnutie s autorizovaným predajcom podľa vášho výberu. Odporúčame, aby ste prostredníctvom svojho účtu Môj Lexus identifikovali preferovaného autorizovaného predajcu. V prípade, že by ste zmeškali prvú pripomienku, môžeme vám poslať druhú pripomienku.

Následne zodpovedáte za pristavenie svojho vozidla Lexus na údržbu alebo servis v požadovaných intervaloch. Skutočnosť, že poskytujeme túto službu a upozorňujeme na súvisiace pripomienky, vás nezbavuje tejto zodpovednosti.

 

NEHODOVÝ ASISTENT

Táto služba bude dostupná v závislosti od typu pripojeného automobilového zariadenia, ktoré je nainštalované vo vašom vozidle Lexus. Ak je táto služba dostupná pre vaše vozidlo Lexus, určité senzory súvisiace s pripojeným zariadením v aute budú monitorovať dopady na vaše vozidlo Lexus. Ak vplyv prekročí vopred definovanú hranicu závažnosti, budeme o tomto vplyve informovaní. Takéto informácie týkajúce sa „nehody“ môžu byť zdieľané s vašou miestnou asistenčnou spoločnosťou Lexus Roadside Assistance (RSA), ktorá vás môže kontaktovať a ponúknuť vám pomoc na základe podrobností o závažnosti vašich údajov o nehode a na základe ich miestnych zásad. RSA vás bude kontaktovať pomocou vašich osobných údajov dostupných z vášho účtu Môj Lexus. V závislosti od zásad miestnej RSA možno kontaktovať aj núdzové kontaktné osoby (ak existujú) uvedené vo vašom účte Môj Lexus. Ak RSA nemôže zastihnúť vás (napríklad preto, že by ste nevedeli odpovedať) alebo vaše núdzové kontaktné osoby, RSA môže v závislosti od svojej miestnej politiky a závažnosti havárie požiadať o pomoc v núdzi alebo políciu. Vy a vaše núdzové kontakty máte vždy možnosť prijať alebo odmietnuť pomoc poskytovanú RSA.

Neponúkame žiadnu záruku dostupnosti alebo kvality akejkoľvek formy núdzovej pomoci, ktorú vám môžeme poskytnúť. Ani RSA, ani TME nemôžu prevziať zodpovednosť za akékoľvek nezapojenie núdzovej pomoci, polície či za akékoľvek oneskorenie alebo chybu pri takejto činnosti.

Upozorňujeme, že ak si aktivujete „režim ochrany osobných údajov“ prostredníctvom aplikácie Lexus Link+ a/alebo svojho účtu Môj Lexus (t. j. zakážete nám používať geolokáciu vášho vozidla Lexus), nebudeme môcť lokalizovať vaše vozidlo Lexus v prípade havárie a táto služba nebude fungovať (ďalšie informácie o režime ochrany osobných údajov nájdete v podmienkach používania pripojených služieb a upozornení o ochrane osobných údajov v pripojených službách).

Za určitých okolností bude aktivovaná funkcia povinného tiesňového volania: Upozorňujeme, že vaše vozidlo Lexus automaticky upozorní pohotovostné služby v krajine, kde sa vaše vozidlo Lexus nachádza, v prípade nehody, ktorá spustí nafúknutie airbagu. Toto upravuje nariadenie EÚ o „eCall“ (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015) alebo jeho miestny ekvivalent mimo Európskej únie, ak je to vhodné.

 

VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Lexus vybavené, vás aplikácia Lexus Link+ môže upozorniť na určité varovné signály zobrazené vo vašom vozidle Lexus. Tieto varovné signály odzrkadľujú, ale nenahrádzajú, varovné svetlá zobrazené na prístrojovej doske. Ako vodič zostávate po celý čas zodpovedný za to, aby ste reagovali na výstražné svetlá vo vašom vozidle Lexus.

Tieto varovné signály budú oznámené sieti Lexus, aby vám poskytli podporu a pomohli vám v prípade potreby opravy. Prostredníctvom súhlasu udeleného spoločnosti Lexus a aplikácie Leuxs Link+ budete mať možnosť rozhodnúť sa, či chcete byť kontaktovaní alebo nie. Upozorňujeme, že Lexus a LexusNetwork neponúkajú žiadnu záruku, že vás budú proaktívne kontaktovať v prípade výstražného svetla, pretože táto služba do značnej miery závisí od vášho regiónu, dostupnosti a pokrytia. V prípade varovania sa vždy riaďte pokynmi v Návode na obsluhu, kde nájdete konkrétne pokyny.

 

STAV PALIVA

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Lexus vybavené, aplikácia Lexus Link+ zobrazí množstvo paliva dostupného v nádrži vášho vozidla. Zvyšná hladina paliva je vyjadrená v percentách celkovej kapacity paliva. Uvedená hladina paliva je založená na posledných údajoch snímača palivomera prijatých z vášho vozidla v čase, keď ste naposledy vypli zapaľovanie. V dôsledku toho môže dôjsť k nezrovnalosti medzi hladinou paliva uvedenou v aplikácii Lexus Link+ a hladinou paliva uvedenou na prístrojovej doske vášho vozidla. V závislosti od prostredia, v ktorom je vaše vozidlo zaparkované (napríklad vonkajšia teplota, sklon…). Vždy by ste sa mali riadiť indikáciou palivomera na prístrojovej doske vášho vozidla a spoločnosť Lexus nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade neúplných alebo nepresných informácií zobrazených v aplikácii Lexus Link+.

 

HYBRID DRIVER COACHING

Táto služba vám umožní prostredníctvom aplikácie Lexus Link+ nahliadnuť do záznamov výkonu vášho hybridného pohonu na základe kľúčových hybridných ukazovateľov (čas EV a skóre hybridného vodiča).

Tieto záznamy budú sprístupnené pre každú cestu. Každá cesta je zmapovaná a zvýrazňuje vašu jazdu EV, ako aj udalosti správania (zrýchlenie, brzdenie a konštantnú rýchlosť), ktoré sú spojené s kontextovým koučovaním, ktoré vám pomôže znížiť spotrebu paliva. Môžete tiež pristupovať k svojim súhrnným údajom a jednoducho sledovať vývoj výkonu vášho hybridného pohonu v priebehu času.

 

DIAĽKOVÉ FUNKCIE

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Lexus vybavené, aplikácia Lexus Link+ zobrazí úroveň nabitia batérie a zostávajúci dojazd vášho plug-in hybridu alebo vášho elektrického vozidla.

Zostávajúci dojazd je uvedený v km, ale môže sa líšiť od dojazdu zobrazeného vo vozidle. Vždy sa riaďte označením batérie na prístrojovej doske vášho vozidla Lexus.

Lexus nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade neúplných alebo nepresných informácií zobrazených v aplikácii Lexus Link+. Okrem toho vám táto služba umožňuje na diaľku naplánovať reláciu nabíjania vášho auta.

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Lexus vybavené, budete môcť svoje vozidlo na diaľku predhriať alebo predchladiť prostredníctvom aplikácie Lexus Link+. Na základe modelu vášho vozidla môžete tiež na diaľku nastaviť požadovanú teplotu, spustiť odmrazovanie predného alebo zadného skla, ako aj nastaviť jeden alebo viacero plánov predhrievania alebo chladenia vášho auta.

Pri používaní služieb diaľkového ovládania sa uistite, že:

 • Vozidlo je úplne znehybnené a skontrolovali ste bezpečnosť okolia vozidla. Uistite sa, že vo vozidle nie sú žiadni ľudia ani zvieratá.
 • Nepoužívajte systém, ak je kapota otvorená alebo keď je vozidlo zaparkované vo vnútri bez vetrania.
 • Túto službu používajte iba v prípade potreby. Prosíme, buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a minimalizujte nadmerný hluk alebo znečistenie ovzdušia.

Vždy prosím rešpektujte miestne a národné zákony, ktoré by mohli obmedziť používanie týchto služieb vo vašej oblasti (napríklad: niektoré obce a prírodné parky).

 

NABÍJACIA SIEŤ LEXUS

Nabíjacia sieť Lexus vám môže poskytnúť prístup k jednej z najväčších celoeurópskych nabíjacích sietí. Budete môcť vyhľadať nabíjacie stanice a zobraziť podrobnosti o každej nabíjacej stanici, ako je dostupnosť v reálnom čase, rýchlosť nabíjania a typy zástrčiek.

Po predplatení môžete navyše vidieť ceny za nabíjanie, pomocou aplikácie alebo karty RFID môžete odomknúť nabíjaciu stanicu a spustiť reláciu nabíjania. Na konci každého mesiaca dostanete mesačnú faktúru za všetky účtovné relácie.

Na poskytovanie tejto služby vám môžeme využiť externých partnerov a niektoré osobné údaje, ako napríklad VIN (identifikačné číslo vozidla), ID používateľa, ID zmluvy a dátum začiatku, budú prenesené našim partnerom. Lexus Charging Network je poskytovaná v spolupráci s našimi technickými partnermi a podlieha dodatočným zmluvným podmienkam a upozorneniu o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://www.lexus-charging-network.euOpens in new window a https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-globalOpens in new window.

 

STAV VOZIDLA

Prostredníctvom aplikácie Lexus Link+ môžete okamžite skontrolovať stav svojho vozidla. V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Lexus vybavené, aplikácia Lexus Link+ zobrazí rôzne stavy dverí, okien, strešného okna, batožinového priestoru, svetiel, ako aj inteligentného kľúča ponechaného v aute.

Oznámenie push môžete dostať 4 minúty po vypnutí zapaľovania. Ide o to, aby sme vás informovali, ak je niečo neobvyklé v súvislosti so stavom vozidla (funkcia push notifikácie musí byť povolená v nastaveniach vášho smartfónu). Môžete dostať jedno alebo viacero z nasledujúcich upozornení:

 • Okná sú otvorené (jedno alebo viacero okien je otvorených)
 • Dvere odomknuté (ak sú niektoré z dverí odomknuté)
 • Otvorená posuvná strecha (ak je posuvná strecha otvorená)
 • Svetlá zapnuté (ak sú predné alebo zadné svetlá stále zapnuté)

 

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

V závislosti od pripojeného zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Lexus vybavené, môžete svoje vozidlo na diaľku zamknúť alebo odomknúť pomocou aplikácie Lexus Link+ pomocou niekoľkých kliknutí.

Upozorňujeme, že auto nebudete môcť zamknúť, ak:

 • Ktorékoľvek z dverí sú otvorené
 • Smart kľúč je vo vnútri auta
 • Autoalarm je nastavený
 • Auto bolo zamknuté kľúčom

Vo všetkých týchto prípadoch je blokovacie tlačidlo vypnuté

Pri používaní funkcie uzamknutia sa uistite, že žiadne deti, zraniteľné osoby alebo domáce zvieratá nie sú zamknuté vo vnútri vozidla bez dozoru. Ktorákoľvek z nich, ktorá zostane vo vnútri rozpáleného vozidla, môže utrpieť úpal, dehydratáciu alebo podchladenie, čo môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. Lexus nenesie zodpovednosť za žiadne materiálne straty, škody alebo nehody, keď je toto vozidlo uzamknuté. Užívateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za uzamknutie tohto vozidla.

Keď používate funkciu odomknutia, uvedomte si, že to môže potenciálne viesť k neoprávnenému prístupu k tomuto vozidlu. Lexus nenesie zodpovednosť za žiadne materiálne straty, škody alebo nehody, keď je toto vozidlo odomknuté. Používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za odomknutie tohto vozidla.