FINANCOVANIE VÁŠHO MODELU LEXUS

Chápeme, že každá firma je jedinečná. Preto vám nákladovo prispôsobíme efektívny balík, ktorý bude fungovať pre vás a vašu spoločnosť.

 • NÁJOMNÁ ZMLUVA

  Nájomná zmluva môže byť vynikajúcou voľbou z hľadiska nižšej mesačnej splátky a jednoduchého odovzdania vášho modelu Lexus späť na konci vašej zmluvy.

  • Pohodlná, minimálna administratívna záťaž a pevné náklady za vozový park kvôli jednoduchému zostavovaniu rozpočtu.
  • Bez rizika znehodnotenia alebo zníženia zvyškovej hodnoty.
  • Voliteľné balíky služieb a údržby.

 • PRODUKT KREDIT

  Pomocou nákupu na splátky môžete ľahšie spravovať svoj rozpočet . Pevné mesačné splátky sú rozdelené na dohodnuté obdobie (do 5 rokov), po ktorom sa vlastníctvo prevedie na vás.

  • Flexibilná akontácia: vy rozhodnete o výške.
  • Bez veľkej poslednej splátky.
  • Možnosť uplatniť daňový odpis.
  • Váš model Lexus môže byť na súvahe zobrazený ako aktívum.

 • LEXUS GARANT

  Osobný kontrakt je k dispozícii pre všetkých firemných používateľov a ponúka výhody vrátane fixných a dostupných splátok, dostupnej akontácie a troch flexibilných možností na konci zmluvy.

  • Flexibilná akontácia a splátky.
  • Budúca hodnota vášho modelu Lexus je zaručená.
  • Jednoduchšie plánovanie rozpočtu a hotovosti.

 • LÍZING

  Lizing je finančný prenájom s následnou kúpou prenajatého vozidla. Nájomcom môžu byť podnikateľské subjekty a súkromné osoby.