1. New Cars
  2. SUVs
  3. RXL
MENU
MENU

SEDEMMIESTNE LUXUSNÉ SUV

Elegantné nové šesť- alebo sedemmiestne luxusné SUV RX 450hL má predĺženú zadnú časť, ktorá poskytuje dodatočný priestor a pohodlie. Stlačením jediného tlačidla môžete najzadnejšie sedadlá zdvihnúť či zasunúť alebo posúvať dopredu a dozadu.