INFORMÁCIE O ZVOLÁVACÍCH AKCIÁCH

 • Predmetné vozidlá na európskom trhu

  Zvolávacia akcia v záležitosti vyvíjača plynu airbagu sa v Európe týka modelov Lexus SC, IS, ES a GX s dátumom výroby od decembra 2000 do decembra 2011, resp. Lexus ES 350, GX 460, IS Convert, IS 350/250, IS-F a LFA s dátumom výroby od januára 2009 do decembra 2012.

 • Poskytovanie podpory našim zákazníkom

  Zákazníci budú kontaktovaní príslušným národným distribútorom v danej krajine. Výmena vyvíjača plynu airbagu sa vykonáva bezplatne.
  Ak máte akékoľvek otázky, obracajte sa, prosím, na národného distribútora alebo kontaktujte miestneho predajcu vozidiel Lexus.

 • Dôvody zvolávacích akcií

  U predmetných vozidiel môže u niektorých vyvíjačov plynu airbagu Takata dôjsť k výskytu bezpečnostnej poruchy z dôvodu degradácie vyvíjača plynu pri dlhodobom vystavení prostredia s vysokou vlhkosťou vzduchu, vysokými teplotami a výrazným kolísaním teplôt. V takých situáciách by mohlo pri aktivácii airbagu dôjsť k pretrhnutiu vyvíjača plynu.

 • Kontrolné kroky zvolávacej akcie

  Pokiaľ ste boli kontaktovaní v záležitosti zvolávacej akcie Lexus, príp. máte dôvod sa domnievať, že sa vášho vozidla zvolávacia akcia týka, môžete jednoducho zistiť ďalšie informácie pomocou troch kontrolných krokov zvolávacej akcie (viď nižšie).

 • Recall Checker Page

  To find out if your vehicle is included in the Takata airbag campaign we have developed a simple process below.