concept cars

KONCEPTY
LEXUS

Koncepty Lexus poskytujú fascinujúce ukážky budúceho smerovania nášho dizajnu.

main menu lexus brand

DIZAJN A
INOVÁCIE

Zoznámte sa s odvážnym a dynamickým dizajnom značky Lexus.

hybrid cars

HYBRIDNÉ
MODELY

Lexus Hybrid Drive inteligentne kombinuje pohon elektromotora a zážihového motora.

lexus service

PREPREDAJNÉ
SLUŽBY
LEXUS

Služby a servis pre majiteľov vozidiel Lexus.

used cars

JAZDENÉ
VOZIDLA

Ponuka preverených jazdených vozidiel od všetkých autorizovaných predajcov Lexus.

360° PRÍSTUP

360 approach

ÚSILIE ZNAČKY LEXUS NA POLI EKOLÓGIE PRAMENÍ ZO SKUTOČNÉHO REŠPEKTU A STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA NAŠEJ PLANÉTE. V ŠTYROCH KROKOCH SA MÔŽETE ZOZNÁMIŤ SO SPÔSOBMI, KTORÝMI LEXUS ZNIŽUJE SVOJ NEGATÍVNY DOPAD NA OKOLITÝ SVET

CIEĽ: NULOVÉ EMISIE

V SPOLOČNOSTI LEXUS SME PRESVEDČENÍ O SVOJEJ ZODPOVEDNOSTI UDÁVAŤ SMER REAKCIE AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU NA EKOLOGICKÉ VÝZVY.

Sme presvedčení o tom, že trvalo udržateľný prístup k životnému prostrediu je v tomto storočí najväčšou výzvou pre náš priemysel a našu spoločnosť. Naša reakcia sa týka nielen našich produktov, ale každého aspektu nášho podnikania a všetkých zainteresovaných osôb.

V súlade s jasnou víziou trvalo udržateľnej mobility:

  • Sme priekopníkmi revolučných ekologických technológií, ako sú hybridné vozidlá
  • Znižujeme ekologické dopady všetkých našich prevádzkových činností
  • Minimalizujeme množstvo prírodných zdrojov, ktoré používame vo výrobe a maximalizujeme recykláciu a opätovné využívanie zdrojov
  • Spolupracujeme s miestnymi komunitami na zlepšovaní kvality životného prostredia

V tejto súvislosti hovoríme o všestrannom prístupe k vodcovstvu v oblasti ochrany životného prostredia. Snažíme sa o dosiahnutie nulových emisií a nulového odpadu vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Sme presvedčení o tom, že v našej dobe, s našimi znalosťami a s filozofiou Kaizen (japonské slovo pre "neustále zlepšovanie") to je možné. Sme presvedčení o tom, že od toho závisí rast a úspech značky Lexus.

PRVÝ KROK

PRODUKTOVÝ DIZAJN A VÝVOJ

PRE ZNÍŽENIE DOPADU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE DÔLEŽITÉ PLÁNOVAŤ A MERAŤ DOSIAHNUTÝ POKROK. PRETO ZVAŽUJEME CELÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS VOZIDLA, ČO JE KOMPLEXNÝ PROCES NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA, KTORÝ BERIE DO ÚVAHY VŠETKY SPOTREBOVANÉ ZDROJE A EKOLOGICKÉ A ZDRAVOTNÉ TLAKY SÚVISIACE S NAŠIMI PRODUKTMI

environment nx clip

Sme priekopníkmi v používaní vysoko recyklovateľných materiálov a vo výskume a používaní dielov, ktoré sú ľahko recyklovateľné na konci ich životnosti. Dokonca aj najmenej viditeľné diely vozidiel Lexus sú navrhnuté s ohľadom na recyklovateľnosť. Z recyklovaných nárazníkov vyrábame obloženie batožinového priestoru a recyklovaný zvukovo izolačný materiál používame na odhlučnenie za prístrojovou doskou.

Výplne dverí sa teraz vyrábajú zo stoniek afrického ibiška, ktoré nahradili doposiaľ používané drevené triesky.

Africký ibištek pohlcuje dvakrát až päťkrát viac CO2 než iné rastliny a pri výrobe výplní dverí, ktoré sú ľahšie, majú lepšiu zvukovú izoláciu a používajú materiál, ktorý neprispieva k ničeniu lesov, sa zmiešava so starými vyradenými nárazníkmi z automobilových servisov.

recyclable plastic

VYVINULI SME NEOBMEDZENE RECYKLOVATEĽNÝ PLAST – POUŽÍVAME HO NA VŠETKÝCH NAŠICH VOZIDLÁCH VO VŠETKÝCH NAŠICH MONTÁŽNYCH ZÁVODOCH

DRUHÝ KROK

VÝROBA

production

V spoločnosti Lexus sme presvedčení o našej zodpovednosti udávať smer reakciám automobilového priemyslu na ekologické výzvy. Sme presvedčení o tom, že trvale udržateľný prístup k životnému prostrediu je najväčšou výzvou pre náš priemysel a našu spoločnosť v tomto storočí. Naše reakcie sa týkajú nielen našich produktov, ale každého aspektu nášho podnikania a všetkých zainteresovaných osôb.

V tejto súvislosti hovoríme o všestrannom prístupe k vodcovstvu v oblasti ochrany životného prostredia. Usilujeme sa o dosiahnutie nulových emisií a nulového odpadu vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Sme presvedčení o tom, že v našej dobe, s našimi znalosťami a s filozofiou Kaizen (japonské slovo pre "neustále zlepšovanie") je to možné. Sme presvedčení o tom, že od toho závisí rast a úspech značky Lexus.

TRETÍ KROK

LOGISTIKA

Úsilie značky Lexus o zachovanie životného prostredia siaha od získavania a prepravy surovín až po ich spracovanie a montáž dielov vozidiel a od procesov v našich hlavných showroomoch až po využitie materiálov na konci životnosti vozidla.

Darí sa nám tiež skracovať naše logistické vzdialenosti o 3057 mil, ročne, čo nám umožňuje znižovať emisie CO2 o 1020 ton. Dosiahli sme to starostlivým plánovaním našich prepravných trás a zdvojnásobením užitočného zaťaženia každého nákladného vozidla.

logistics

ŠTVRTÝ KROK

RECYKLÁCIA VOZIDIEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI

SMERNICE REGULUJÚCE LIKVIDÁCIU VOZIDIEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI SA SNAŽIA ZAMEDZIŤ TVORBE NADMERNÉHO ODPADU, ZLEPŠIŤ OPÄTOVNÉ VYUŽÍVANIE, RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU VOZIDIEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Lexus podporuje požiadavky smernice a v rámci jej uvádzania do praxe predstavil program pre spätné preberanie všetkých zodpovedajúcich vozidiel Lexus zdarma. U značky Lexus pracujeme v globálnom meradle na minimalizácii dopadov našej činnosti na životné prostredie.

Pri výbere obchodných partnerov pre likvidáciu a recykláciu vozidiel na konci životnosti bolo zásadné plnenie najvyšších štandardov, aby sa zaistilo, že majiteľom vozidiel Lexus sa bude poskytovať zodpovedná, spoľahlivá a efektívna služba pri likvidácii ich vozidiel.

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky LEXUS, k registraci uživatelské aktivity na stránkách LEXUS a zhodnocení a vylepšení stránek LEXUS tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TCE-CZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.